Nhà Khang Điền lãi ròng gần 3 tỷ đồng/ngày trong quý II/2021

02/08/2021 06:18 GMT+7
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, KDH ghi nhận 1.948 tỷ đồng doanh thu, tăng 31% so với năm 2020. Lãi ròng 472 tỷ đồng, tăng 15%. Qua đó, thực hiện được 41% chỉ tiêu doanh thu và 39% chỉ tiêu lợi nhuận 2021.

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HOSE: KDH) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 với doanh thu thuần hơn 1.111 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng neo cao bào mòn lãi gộp doanh nghiệp về mức 426 tỷ đồng, tăng 2%.

Trong kỳ, lãi tiền gửi đi ngang so với cùng kỳ, đạt 6 tỷ đồng; Chi phí tài chính tăng 26%, lên mức 23 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp phát sinh 10 tỷ đồng chi phí lãi vay (cùng kỳ không có). Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 13% do tăng chi phí dịch vụ mua ngoài. Nguợc lại, chi phí bán hàng giảm 57%, xuống còn 15 tỷ đồng, nhờ giảm chi phí hoa hồng và quảng cáo.

Kết thúc quý II/2021, KDH báo lãi trước thuế 337 tỷ đồng, lãi sau thuế 265 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và 4% so với quý II/2020.

Nhà Khang Điền lãi ròng ngày gần 3 tỷ đồng trong quý II/2021 - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, KDH ghi nhận 1.948 tỷ đồng doanh thu, tăng 31% so với năm 2020. Lãi ròng 472 tỷ đồng, tăng 15%. Qua đó, thực hiện được 41% chỉ tiêu doanh thu và 39% chỉ tiêu lợi nhuận 2021.

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản KDH có 14.024 tỷ đồng, tăng 100  tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, trả trước cho người bán ngắn hạn còn hơn 2.383 tỷ đồng, phần lớn là khoản phải trả để mua quyền sử dụng đất.

Hàng tồn kho đi ngang so với 6 tháng trước, ở mức 7.341 tỷ đồng. Toàn bộ đều là hàng hóa bất động sản, chủ yếu là giá trị quỹ đất đã được bồi thường, chi phí san lấp mặt bằng, chi phí lãi vay vốn hóa, chi phí xây dựng... tại các dư án như Khang Phúc - Khu dân cư Tân Tạo (3.234 tỷ đồng), Khang Phúc - Lovera Vista (844 tỷ đồng)..

Doanh nghiệp có hơn 5,348 tỷ đồng nợ phải trả, giảm 7% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn hơn 1.119 tỷ đồng (tăng 42%); dư nợ vay dài hạn hơn 1.471 tỷ đồng (tăng 39%); người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm 39%, xuống còn 1.328 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm hơn 841 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 455 tỷ đồng, chủ yếu do biến động từ khoản phải trả, phải thu, hàng tồn kho và thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp. Dòng tiền đầu tư cũng âm gần 16 tỷ đồng.

 

Quang Dân
Cùng chuyên mục