Nhờ hợp nhất Waterfont Đồng Nai, Nam Long báo lãi Quý I gấp 3 lần

23/04/2021 11:41 GMT+7
CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2021 với doanh thu đạt 236 tỷ đồng, giảm 43% cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp giảm mạnh còn 17% so với mức 38% cùng kỳ 2020.

Trong kỳ, chi phí bán hàng, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh so với cùng kỳ 2020. Qua đó, Nam Long ghi nhận lỗ thuần trong hoạt động kinh doanh 79 tỷ đồng.  

Tuy nhiên, khoản lợi nhuận khác đột biến từ 10 tỷ đồng lên 427 tỷ đồng đã giúp công ty đạt lãi trước thuế 348 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 366 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm 2020.

Ban lãnh đạo NLG cho biết, trong quý I, các dự án mới vẫn đang trong quá trình xây dựng, còn các dự án cũ đã dần hoàn tất tiến độ giao nhà trong năm 2019 và 2020. Doanh thu trong quý của doanh nghiệp chủ yếu đến từ bàn giao căn hộ, biệt thự, doanh thu xây dựng và dịch vụ phát triển dự án.

Bên cạnh đó, lợi nhuận tăng một phần do sự đóng góp mua Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai. Thuyết minh báo cáo tài chính cho biết, vào ngày 31/03/2021, Nam Long đã hoàn tất mua lại 65,1% Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai và nắm quyền kiểm soát. Hoạt động chính của Waterfront Đồng Nai là phát triển khu đô thị Waterfront City quy mô đến 170ha.

Năm 2021, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 4.963 tỷ đồng, tăng 124% năm trước, lợi nhuận sau thuế 1.367 tỷ đồng, tăng 61% năm 2020. Như vậy, quý I, công ty đã hoàn thành 26,77% kế hoạch năm.

Tại thời điểm 31/03/2021, tổng tài sản của Nam Long đạt 10.762 tỷ đồng, tăng 45% đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn 9.565 tỷ đồng lên 17.102 tỷ đồng, mức tăng mạnh nhất chủ yếu tại khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và hàng tồn kho.

Nam Long báo lãi ròng 366 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ - Ảnh 1.

Nguồn: NLG

Cụ thể, doanh nghiệp tăng các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại có kỳ hạn gốc 6 tháng với lãi suất 3,2%-7,4% mỗi năm, từ 35 tỷ đồng lên hơn 89 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của doanh nghiệp tăng từ 6.069 tỷ đồng lên 13.522 tỷ đồng, chủ yếu là giá trị dở dang tại 14 dự án. Riêng dự án Đồng Nai Waterfront (tên gọi mới là Izumi) chiếm gần 7.174 tỷ đồng. Ngoài ra, tiền và tương đương tiền của doanh nghiệp cũng tăng 26% lên gần 1.347 tỷ đồng.

Trong khi đó, tài sản dài hạn giảm mạnh từ 4.073 xuống 2.660 tỷ đồng. Chủ yếu biến động tại danh mục Đầu tư tài chính dài hạn. Theo đó, trong quý đầu năm, Nam Long đã tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai và doanh nghiệp này trở thành công ty con của Nam Long.

Đối với nợ phải trả, phải trả ngắn hạn khác của doanh nghiệp tăng mạnh từ 203 tỷ đồng ở đầu kỳ lên hơn 1.670 tỷ đồng do phải trả mua cổ phần công ty con. Tổng nợ phải trả tính đến cuối quý I/2021 gần 9.962 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay chiếm gần 2.651 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm.

Ngày 24/4 tới đây, Nam Long sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Nam Long cho biết, đối với hai mảng kinh doanh cốt lõi là phát triển quỹ đất và phát triển nhà ở, Nam Long sẽ gia tăng hiệu quả kinh doanh của mảng cốt lõi bằng việc lập chỉ tiêu kinh doanh chiến lược 3/5/10 năm. 

Ngắn hạn trong 3 năm, dự kiến tăng trưởng doanh số trung bình 85% mỗi năm, tăng trưởng doanh thu trung bình mỗi năm 72% ở hai mảng cốt lõi này.

Nam Long báo lãi ròng 366 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ - Ảnh 2.

Kế hoạch năm 2021 của Nam Long. Nguồn: NLG

Thời gian tới, NLG sẽ tập trung phát triển các khu đô thị tích hợp như Southgate, Mizuki 26 ha, Izumi City, Akari, Nam Long Cần Thơ… Chuyển đổi Nam Long dần từ nhà ở “vừa túi tiền” thành nhà phát triển khu đô thị tích hợp. Tăng trưởng thị phần nhà ở bằng việc phát triển thêm các phân khúc mới tại các quận ưu tiên của vùng Tp.HCM; đồng thời, mở rộng địa bàn sang thị trường Hà Nội và các đô thị cấp 2 có tiềm năng phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, Nam Long sẽ kế hoạch phát triển mảng giáo dục, y tế trong năm 2021 và phát triển bất động sản thương mại như văn phòng, bán lẻ.
Quang Dân