"Nhọc nhằn" chuyện tăng vốn tại TPBank

10/07/2020 15:21 GMT+7
Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, TPB) vừa thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản điều chỉnh phương án điều lệ lên hơn 10.000 tỷ đồng đã đưa ra trước đó. Được biết, kế hoạch tăng vốn đã từng được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tuy nhiên, ngân hàng chưa thực hiện được.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank (mã TPB) vừa thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ năm 2020.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày 19/7/2020. Thời gian lấy ý kiến từ 3/8-17/8.2020. Tuy nhiên, nội dung điều chỉnh chi tiết vẫn chưa được ngân hàng này công bố.

Trước đó, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, TPBank được cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 19%, từ 8.566 tỷ đồng lên 10.199 tỷ đồng bằng phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%.

"Nhọc nhằn" chuyện tăng vốn tại TPBank - Ảnh 1.

Kế hoạch tăng vốn của TPBank từng "lỗi hẹn" trong năm 2019

Được biết, kế hoạch tăng vốn này đã từng được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Tuy nhiên, ngân hàng chưa thực hiện được.

Lãnh đạo ngân hàng cho biết, nguyên nhân do việc kêu gọi nhà đầu tư trong nước gặp một số khó khăn do tác động của thị trường cổ phiếu năm 2019.

Năm 2020, ngân hàng dự kiến lợi nhuận trước thuế riêng lẻ sẽ đạt 4.068 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2019. Tổng tài sản dự kiến đạt 180.000 tỷ đồng, tăng 9%; vốn điều lệ tăng 19% đạt 10.119 tỷ đồng. Mục tiêu huy động vốn tăng 7% đạt 158.835 tỷ đồng; dư nợ cho vay và trái phiếu TCKT tăng 15% đạt 117.181 tỷ đồng.

Kế hoạch này của TPBank được xây dựng đã tính đến những ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 tới hoạt động kinh doanh.

Đến cuối quý II/2020, tổng tài sản của ngân hàng này đã đạt 181.000 tỷ đồng, tăng hơn 24% so với cùng kỳ 2019, vượt kế hoạch đặt ra cho cả năm. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của TPBank đạt 2.034 tỷ đồng, tăng 25,6% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước.

Huyền Anh