Nhựa Đông Á (DAG): Quý III doanh thu tăng mạnh vẫn không thể hãm đà giảm lợi nhuận

01/11/2022 13:43 GMT+7
Kết quả kinh doanh, quý III Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (HOSE:DAG) đạt hơn 546,5 tỷ đồng doanh thu, tăng 25% so với cùng kì năm 2021, tuy nhiên lãi sau thuế lại sụt giảm 55% so với cùng kì.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (HOSE:DAG) vừa công bố kết quả kinh doanh Quý III/2022, theo đó, doanh thu đạt hơn 546,5 tỷ đồng, tăng 25,2% so với cùng kì năm 2021. Trong đó giá vốn bán hàng 517,1 tỷ tăng 26,8%; lợi nhuận gộp tăng 2,1% lên 29,4 tỷ đồng doanh thu tài chính giảm 16,3% xuống còn 2,7 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm còn 14,8 tỷ đồng tương đương 3,2%.

Doanh thu gần 600 tỷ, lãi Quý III của Nhựa Đông Á (DAG) vẫn sụt giảm 55% - Ảnh 1.

Báo cáo tài chính Quý III của Nhựa Đông Á (DAG)

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Nhựa Đông Á đạt 3,35 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kì năm trước. 

Doanh nghiệp đã giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quý III/2022 sụt giảm nghiêm trọng do những nguyên nhân sau: Quý III/2022, Công ty con - Công ty thành viên của Công ty mẹ thực hiện thanh lý tài sản cố định, dẫn đến lỗ từ thanh lý Tài sản cố định. Ngoài ra, để thúc đẩy việc bán hàng và tăng doanh thu, công ty phải thực hiện nhiều chính sách  quảng bá sản phẩm như: Tham gia các hội chợ thương mại, phát tờ rơi, in catalogue ... dẫn đến chi phí bán hàng và chi phi quản lý doanh nghiệp tăng cao.

Lũy kế 9 tháng, DAG ghi nhận doanh thu đạt hơn 1.762 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ; lãi sau thuế đạt 11,3 tỷ đồng, tăng 316% so với cùng kỳ.

Kế hoạch kinh doanh năm 2022, DAG đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 2.250 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 120 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng DAG thực hiện được 78% kế hoạch doanh thu và 44% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm.

Tổng tài sản của DAG đến cuối tháng 9/2022 đạt 2.028 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn tăng 44% lên 1.359 tỷ đồng; tài sản dài hạn  tăng 4% lên 668,9 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng 607 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn tăng 368 tỷ, nợ dài hạn tăng 238,8 tỷ.

Vốn điều lệ của DAG đạt 679,7 tỷ đồng tăng 2% so với đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, phiên sáng 1/11, cổ phiếu DAG đứng ở mức 4.110 đồng/cổ phiếu tăng 2,24% so với phiên trước đó.

T.Hương