Xây dựng điện Việt Nam (VNE) kinh doanh ảm đạm, báo lỗ Quý III 6,5 tỷ đồng

01/11/2022 07:48 GMT+7
Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) vừa công bố báo cáo tài chính Quý III/2022 với kết quả ảm đạm khi doanh thu giảm, lỗ hơn 6,5 tỷ đồng.

Trong quý III/2022, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của VNE giảm 30 tỷ đồng, tương đương giảm 8,5% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó doanh thu về hoạt động xây lắp điện giảm 112 tỷ đồng, tương đương giảm 69% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 81 tỷ đồng, tương đương tăng 41,8% so với cùng kỳ năm 2021. 

Sau khi điều chỉnh các giao dịch nội bộ, lợi nhuận gộp về bản hàng và cung cấp dịch vụ quý III/2022 tăng 8 tỷ đồng, tương đương tăng 35,5% so với cùng kỳ năm 2021. 

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ và phần lãi tại công ty liên kết quý III/2022 không bù đắp được các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp nên đã làm cho lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên BCTC Hợp nhất quý III/2022 bị lỗ 6,5 tỷ đồng, giảm 7,2 tỷ đồng, tương đương giảm 1092% so với cùng kỳ năm 2021. 

Đồng thời, các nguyên nhân trên cũng đã làm cho lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất quý III/2022 bị lỗ hơn 5 tỷ đồng, giảm 704% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) kinh doanh ảm đạm, báo lỗ Quý III 6,5 tỷ đồng - Ảnh 1.

Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE) vừa công bố báo cáo tài chính Quý III/2022

Giải trình về kết quả này, công ty cho rằng do một số công trình còn đang vướng mắc thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng thi công, đồng thời do vướng về Room tín dụng nên doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn Y DUNG vay của các ngân hàng thương mại, dẫn đến chậm giải ngân thanh toán vốn cho nhà thầu, nhà cung cấp vật tư, thiết bị... Vì vậy đã không đẩy nhanh được tiến độ thi công các công trình để nghiệm thu với các chủ đầu tư, doanh thu sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2021. 

Sau 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của VNE báo lỗ 1.100 triệu đồng, giảm 5,3 tỷ đồng, tương dương giảm 125% so với cùng kỳ năm 2021, chủ yếu do nguyên nhân sau:

Trong 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 675 tỷ đồng, tương đương tăng 68,32% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó doanh thu về hoạt động xây lắp điện tăng 465 tỷ đồng, tương đương tăng 90% so với cùng kỳ năm 2021; doanh thu hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 216 tỷ đồng, tương đương tăng 46,43% so với cùng kỳ năm 2021; 

 9 tháng đầu năm 2022 không có phát sinh doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản, nên doanh thu từ hoạt động này sụt giảm 5,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. Đồng thời, do vướng mắc đền bù phục vụ thi công các công trinh và vưởng về Room tín dụng đã nêu ở trên, sau khi điều chỉnh các giao dịch nội bộ, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 9 tháng đầu năm 2022 tăng 55,5 tỷ đồng, tương đương tăng 84,47% so với cùng kỳ năm 2021. 

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ và phần lãi tại công ty liên kết 9 tháng đầu năm 2022 mặc dù tăng so với cùng kỳ năm 2021 nhưng không bù đắp được các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chỉ phí quản lý doanh nghiệp, khiến lợi nhuận sau thuế trên BCTC Hợp nhất 9 tháng đầu năm 2022 bị lỗ 1.100 triệu đồng, giảm 5,3 tỷ đồng, tương đương giảm 125,71% so với cùng kỳ năm 2021.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/10, cổ phiếu VNE giảm 1,31% xuống 9.030 đồng/CP.

T.Hương
Cùng chuyên mục