Nông nghiệp BaF Việt Nam (BAF) lợi nhuận giảm gần 6%, tài sản giảm 24% trong quý I/2022

08/05/2022 08:09 GMT+7
Kết thúc quý I/2022, Nông nghiệp BaF báo lãi sau thuế đạt 87,7 tỷ đồng, giảm 5,7% so với cùng kỳ, đạt 21,8 kế hoạch lợi nhuận năm

Công ty CP Nông nghiệp BaF Việt Nam (HoSE: BAF) vừa công bố Báo cáo tài chính quý I/2022. Doanh thu thuần trong kỳ đạt 1.539 tỷ đồng giảm 38,1% so với cùng kỳ. Doanh thu giảm mạnh trong quý đầu năm chủ yếu do doanh thu bán nông sản giảm 46,2% so với cùng kỳ về còn 1.244,6 tỷ đồng và chiếm 80,9% tổng doanh thu.

Giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn nên lợi nhuận gộp tăng 5,6%, lên 141,1 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng từ 5,4% lên 9,2%.

Chi phí tài chính tăng 122,4%, tương ứng tăng thêm 2,35 tỷ đồng lên 4,3 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 61,1%, tương ứng tăng thêm 11,24 tỷ đồng lên 29,6 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Nông nghiệp BaF Việt Nam (BAF) lợi nhuận giảm gần 6%,  tài sản giảm 24% trong quý I/2022 - Ảnh 1.

Cơ cấu doanh thu của BAF trong quý I/2022

Bên cạnh đó ghi nhận khoản lợi nhuận khác âm 3,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 835 triệu đồng. Kết thúc quý I/2022, Nông nghiệp BaF báo lãi sau thuế đạt 87,7 tỷ đồng, giảm 5,7% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu giảm 43% về 5.950 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 24,8% lên 402 tỷ đồng. Như vậy, quý đầu tiên năm 2022, Công ty hoàn thành 21,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của Nông nghiệp BAF giảm 24% về còn 4.149,4 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.303,6 tỷ đồng, chiếm 31,4% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.253,6 tỷ đồng, chiếm 30,2% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 566,3 tỷ đồng, chiếm 13,6% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, tồn kho tăng 15,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 165,9 tỷ đồng lên 1.253,6 tỷ đồng; phải trả người bán ngắn hạn giảm 45,9%, tương ứng giảm 1.731,5 tỷ đồng về 2.042,8 tỷ đồng…

Ngoài ra, trong quý I/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 63% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 102,8 tỷ đồng lên 265,9 tỷ đồng và chiếm 6,4% tổng nguồn vốn.

Mới đây, BaF đã thông qua kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu. BAF thông báo ngày 10/5 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông chia cổ tức với tỷ lệ 45% bằng cổ phiếu, đồng thời doanh nghiệp cũng thực hiện chốt danh sách thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 39%.

Như vậy, với 78 triệu cổ phiếu đang lưu hành, BAF dự kiến phát hành thêm 65,52 triệu cổ phiếu mới, tương đương tổng tỷ lệ 84%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 84 cổ phiếu. Khi hoàn tất, vốn điều lệ của BAF sẽ tăng lên 1.435,2 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/5, cổ phiếu BAF giảm 200 đồng về 57.900 đồng/cổ phiếu.


An Vũ