Nộp gần 7 tỷ thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường, Hoá An (DHA) báo lãi quý I giảm hơn 43%

24/04/2024 06:40 GMT+7
Kết thúc quý I/2024, Công ty Cổ phần Hóa An (HoSE: DHA) đã thực hiện gần 23% kế hoạch lợi nhuận và 30% kế hoạch doanh thu năm.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, Hoá An ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 8,4% lên hơn 81,5 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp trong quý tăng từ 18,6 tỷ lên gần 20 tỷ đồng.

Nộp gần 7 tỷ thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường, Hoá An (DHA) báo lãi quý I giảm hơn 43%- Ảnh 1.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng 54% lên hơn 5,7 tỷ đồng. Chi phí tài chính tiếp tục ở mức không đáng kể. Chi phí bán hàng giảm 53% xuống còn 21 triệu đồng nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp lại ghi nhận tăng nhẹ từ 3,1 tỷ lên hơn 3,7 tỷ đồng.

Kết quả, Hoá An báo lãi trước và sau thuế đạt 14,5 tỷ và 8,7 tỷ đồng; lần lượt giảm 24% và 43% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, trong quý I/2024, Hoá An ghi nhận lỗ hơn 7,3 tỷ đồng ở lợi nhuận khác. Theo giải trình, nguyên nhân do Công ty nộp bổ sung thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đất san lấp. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Hoá An ghi nhận lãi giảm mạnh trong kỳ.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Hoá An dự trình kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt hơn 38,3 tỷ đồng. Với kết quả trên, Công ty đã thực hiện hơn 22,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Nộp gần 7 tỷ thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường, Hoá An (DHA) báo lãi quý I giảm hơn 43%- Ảnh 2.

Dự trình kế hoạch kinh doanh 2024

Cũng trong tài liệu Đại hội, Hoá An dự trình mục tiêu sản lượng khai thác ở mỏ đá Núi Gió đạt 320.000m3 (tăng 118,5% so với năm 2023). Trong khi đó, DHA “cài số lùi” mục tiêu khai thác sản lượng ở 2 mỏ đá được hưởng lợi từ dự án sân bay Long Thành là Tân Cang 3 và Thạnh Phú 2 (giảm lần lượt 15,2% và 65,7% sản lượng so với năm trước).

Nguyên nhân được ban lãnh đạo lý giải là do công ty đang phát sinh một số khó khăn về thủ tục pháp lý của các mỏ Thạnh Phú 2 và Tân Cang 3.

Tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Hoá An đạt 454,8 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với hồi đầu năm. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 54% tổng tài sản (245,6 tỷ đồng). 

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của Hoá An có hơn 35,3 tỷ đồng, chủ yếu đến từ nợ ngắn hạn. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu đạt 419,5 tỷ đồng, gấp gần 12 lần tổng nợ phải trả. Ngoài ra, công ty không phát sinh khoản vay ngắn hạn nên không ghi nhận chi phí lãi vay.

Phương Thảo
Cùng chuyên mục