Ông Lê Minh bất ngờ xin nghỉ việc tại Vận tải biển Sài Gòn (SGS)

16/06/2023 20:35 GMT+7
Vận tải biển Sài Gòn vừa công bố thông tin về việc ông Lê Minh - Phó Tổng Giám đốc Vận tải biển Sài Gòn xin nghỉ việc.

Ngày 15/6/2023, ông Lê Minh đã bất ngờ có đơn xin nghỉ việc tại CTCP Vận tải biển Sài Gòn (SGS) từ ngày 1/8/2023. Lý do nghỉ việc để giải quyết việc của gia đình.

Trước đó, vào ngày 22/5/2023, ông Lê Minh có đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của SGS. Đơn từ nhiệm của ông Minh sẽ được trình tại ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức vào ngày 29/6 tới.

Ông Lê Minh sinh ngày 9/1/1963, tốt nghiệp Thạc sĩ Tổ chức và Quản lí vận tải. Ông tham gia vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn từ tháng 5/2013. Đến năm 2021, ông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc tại SGS. Từ ngày 21/10/2022, ông Lê Minh được bầu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc; Chủ tịch HĐQT thay ông Trần Thiện.

Theo dự thảo, năm 2023, Vận tải biển Sài Gòn kỳ vọng tổng doanh thu đạt 174,1 tỷ đồng, đạt 95,9% so với thực hiện năm 2022. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng 43,4 tỷ đồng, tăng 0,1% so với thực hiện năm 2022. Dự kiến, chia cổ tức tỷ lệ 25%.

Trong quý I/2023, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 51 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 11,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,6% và 22,9 % so với cùng kỳ năm 2022.

Giải trình về kết quả kinh doanh trên, Vận tải biển Sài Gòn cho biết, nguyên nhân chủ yếu do hoạt động đại lý, kho, bãi tăng.

Tại ngày 31/3/2023, Vận tải biển Sài Gòn ghi nhận tổng cộng tài sản là 288,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Tổng nợ phải trả là 35,6 tỷ đồng, giảm 19,8% so với số đầu năm.


Khánh Ly
Cùng chuyên mục