Phân bón Miền Nam (SFG) "cài số lùi" cho kế hoạch kinh doanh năm 2023

06/04/2023 10:06 GMT+7
Công ty Cổ phần Phân Bón Miền Nam (HOSE: SFG) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Trong đó, SFG cho biết sẽ trình lên kế hoạch kinh doanh năm 2023 đi lùi dù kết quả kinh doanh năm trước đạt được ở mức "khởi sắc".

Phân bón Miền Nam dự trình kế hoạch lợi nhuận giảm 64%

Công ty Cổ phần Phân Bón Miền Nam (HOSE: SFG) đặt mục tiêu sản lượng sản xuất và sản lượng tiêu thụ trong đó: Supe Lân các loại giảm 28% so với năm 2022 còn 72.000 tấn, phân NPK tăng 12% lên 90.000 tấn, Axit Sunphuric giảm 13% xuống 72.000 tấn và Phân bón lá Yogen tăng 26% lên 40 tấn.

Phân bón Miền Nam (SFG) "cài số lùi" cho kế hoạch kinh doanh năm 2023 - Ảnh 1.

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023

Công ty dự kiến tổng doanh thu đạt 1.500 tỷ đồng (giảm 26% so với năm trước) và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 20 tỷ đồng- giảm hơn 2 lần.

Nhìn lại quý IV năm 2022, Phân bón Miền Nam ghi nhận doanh thu thuần đạt 210 tỷ đồng, giảm 70% so với quý IV/2021. Trong quý này, công ty kinh doanh dưới giá vốn khiến biên lợi nhuận lao dốc xuống âm 3,2%, công ty lỗ sau thuế 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 16,5 tỷ đồng.

Luỹ kể cả năm 2022, Công ty đạt doanh thu thuần 2.009 tỷ đồng, giảm 5% so với năm 2021, lợi nhuận sau thuế đạt 45 tỷ đồng, tăng 23%. Với 55 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, công ty đã vượt 75% chỉ tiêu lợi nhuận và 14% kế hoạch doanh thu năm 2022. Năm 2022 với SFG được coi là năm mang lại bức tranh kinh doanh đầy màu sắc.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, SFG dự kiến chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 4% (tương ứng với hơn 19,1 tỷ đồng). Trích 10% cho quỹ khen thưởng phúc lợi ( dự kiến 4,5 tỷ đồng); 30% cho quỹ đầu tư phát triển (13,5 tỷ đồng) và lợi nhuận còn lại chưa phân phối là hơn 13 tỷ đồng.

Bước sang năm 2023, Phân bón Miền Nam dự kiến chia cổ tức năm không thấp hơn tỷ lệ 4%.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 6/4, giá cổ phiếu SFG hiện vẫn đang đứng nguyên ở mức tham chiếu từ ngày 4/4 là 8.340 đồng/ cổ phiếu.


Phương Thảo
Cùng chuyên mục