Pharbaco (PBC) lên kế hoạch chào bán 50 triệu cổ phiếu để cơ cấu lại nợ

11/12/2023 12:21 GMT+7
HĐQT Pharbaco dự trình cổ đông thông qua việc chào bán 50 triệu cổ phiếu trong 2 quý đầu năm 2024. Mục đích huy động vốn nhằm trả nợ ngân hàng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu.

Mới đây, Công ty CP Dược phẩm Trung ương I (Pharbaco. UPCoM: PBC) công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Thời gian tổ chức dự kiến vào ngày 29/12/2023.

Về nội dung cuộc họp, HĐQT Pharbaco trình ĐHĐCĐ bất thường thông qua phương án phát hành 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2023 (giá 10.000 đồng/cổ phiếu). Nếu đợt phát hành thành công, Pharbaco sẽ thu về 500 tỷ đồng.

HĐQT Pharbaco cho biết, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành riêng lẻ sẽ được sử dụng để cơ cấu lại các khoản vay nợ ngắn hạn và dài hạn của Pharbaco tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và đầu tư xây dựng nhà máy.

Đây là loại cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ khi hoàn thành đợt phát hành. Thời gian phát hành dự kiến trong quý I/2024 – quý II/2024, sau khi có thông báo chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

HĐQT được ủy quyền chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (dưới 100 nhà đầu tư) được tham gia mua cổ phần, đồng thời lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp và các vấn đề khác liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, cũng tại ĐHĐCĐ bất thường tới đây, Pharbaco sẽ miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Mai và bà Hà Thị Thanh Hoa do có đơn xin từ nhiệm trước đó với lý do bận việc gia đình.

Đồng thời, Pharbaco điều chỉnh Điều lệ công ty về thành phần HĐQT còn 5 người thay vì 6 người như trước đây và bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT thay thế.

Trong phiên sáng 11/12, cổ phiếu PBC niêm yết ở mức 9.400 đồng/cổ phiếu.

Khánh Ly
Cùng chuyên mục