Phát Đạt đã “đổ” gần 2.000 tỷ đồng vào dự án Khu du lịch Bến Thành – Long Hải

22/10/2020 10:21 GMT+7
Phát Đạt đã “đổ” gần 2.000 tỷ đồng vào dự án Khu du lịch Bến Thành – Long Hải
Nhờ dự án Phân khu số 2 và Phân khu số 9 thuộc Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội, tỉnh Bình Định, quý 3, lợi nhuận sau thuế của Bất động sản Phát Đạt đạt 439 tỷ đồng, tăng 173% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) đã công bố Báo cáo tài chính quý 3/2020 hợp nhất. Theo đó, đóng góp chính vào thu nhập trong kỳ của PDR đến từ việc các nền đất đã bàn giao khách hàng tại Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.

Cụ thể, quý 3, doanh thu thuần của Phát Đạt đạt 1.316 tỷ đồng, tăng 232%; lợi nhuận sau thuế đạt 439 tỷ đồng, tăng 173% so với quý 3/2019. Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần của Phát Đạt gần 2.498 tỷ đồng, tăng 6%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 718 tỷ đồng, tăng 79% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Theo giải trình về kết quả kinh doanh tăng trưởng đột biến so với cùng kỳ năm trước, Phát Đạt cho biết: Trong quý 3/2020, Phát Đạt đã tiếp tục bàn giao cho khách hàng các nền đất tại dự án Phân khu số 2, đồng thời tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại dự án Phân khu số 9 và bắt đầu bàn giao một số nền đất của dự án này cho khách hàng.

Tổng tài sản của Phát Đạt tại ngày 30/09/2020 đạt 15.418 tỷ đồng, tăng 10,4% so với hồi đầu năm, do tăng hàng tồn kho là dự án Khu du lịch Bến Thành – Long Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu; dự án tại xã Hàm Ninh, Kiên Giang và dự án Số 1 Ngô Mây, Quy Nhơn, Bình Định.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, trong 9 tháng đầu năm, Phát Đạt đã đổ vào dự án Khu du lịch Bến Thành – Long Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu gần 2.000 tỷ đồng bao gồm tiền bồi thường đất, tiền sử dụng đất đã nộp vào ngân sách nhà nước, chi phí san lấp mặt bằng và chi phí xây dựng.  

Năm 2020, PDR đặt kế hoạch 1.500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 1.200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả đạt được, PDR đã hoàn thành hơn 60% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm và gần 60% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm, còn cách xa đích của năm 2020.  

PV