Phát động thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020

10/07/2020 07:30 GMT+7
Đối tượng tham gia cuộc thi 2020 là các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp, đăng ký dự thi có ý tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc tất cả các ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh dịch vụ.
Phát động thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020 - Ảnh 1.

Cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế” năm 2019.

Ngày 9/7, Ban tổ chức Cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế” tổ chức phát động cuộc thi năm 2020 với chủ đề “Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020”.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tỉnh Thừa Thiên Huế - đơn vị Thường trực Cuộc thi, đây là năm thứ 6 liên tiếp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức cuộc thi này.

Mục đích của cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) và tạo sự lan tỏa đến đông đảo người dân; tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh các ý tưởng, dự án khởi nghiệp tiềm năng, lựa chọn hỗ trợ tiếp tục phát triển; phát huy mạnh mẽ sự vào cuộc của các cấp chính quyền, sự tham gia của các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các chuyên gia, nhà khoa học… hỗ trợ phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đối tượng tham gia cuộc thi 2020 là các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp, đăng ký dự thi có ý tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc tất cả các ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh dịch vụ. 

Khuyến khích các ý tưởng, dự án dự thi có tính ứng dụng khoa học công nghệ cao, có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới dự kiến triển khai ứng dụng thực tế và phát triển trên địa bàn tỉnh.

Mỗi tổ chức, cá nhân có thể tham gia một hay nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo.

Cơ cấu giải và mức thưởng cuộc thi năm nay, bao gồm: một giải Nhất, hai giải Nhì và ba giải Ba. Những ý tưởng, dự án khởi nghiệp đạt giải cao sẽ được UBND tỉnh đặt hàng bằng hình thức thực hiện đề tài khoa học để ứng dụng thực tế vào đề án đổi mới sáng tạo.

Ban tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 mong các cấp, các ngành, các trường đại học, các doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể chính trị… quan tâm phối hợp thực hiện cuộc thi; có kế hoạch tuyên truyền nội dung cuộc thi bằng nhiều hình thức nhằm huy động đông đảo các đối tượng tham gia. Trong công tác tuyên truyền, cần có sự vào cuộc của các cơ quan báo chí, lan tỏa nội dung cuộc thi với tinh thần trách nhiệm khách quan, chính xác.

Cuộc thi chính thức phát động từ ngày 9/7 kéo dài đến 17/8; lễ công bố kết quả và trao thưởng dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 9/2020; hồ sơ tham gia cuộc thi gửi qua đường bưu điện hoặc trực tiếp về địa chỉ Sở KH-CN Thừa Thiên Huế, 24 Lê Lợi, TP Huế.

Phát động thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020 - Ảnh 2.

Các cá nhân đăng ký tham gia Cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế” năm 2020.

Hồ sơ dự thi gồm 01 bộ, được trình bày bằng Tiếng Việt, không tẩy xóa, đánh máy trên khổ A4, bao gồm: Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu (đính kèm Thể lệ cuộc thi); Thuyết minh ý tưởng, dự án khởi nghiệp theo mẫu (đính kèm Thể lệ cuộc thi); Sản phẩm, mô hình, bản vẽ, phim ảnh, tài liệu,… kèm theo (nếu có).

Hồ sơ được gửi qua đường bưu điện hoặc trực tiếp về địa chỉ: Cơ quan thường trực cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 (Sở Khoa học và Công nghệ), địa chỉ: số 24 đường Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế và bản mềm vào địa chỉ email: nvntuong.skhcn@thuathienhue.gov.vn trước 17 giờ 00, ngày 17/8/2020.

Về hỗ trợ ươm tạo ý tưởng, dự án và phát triển sản phẩm, gồm:

- Hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh: trao giấy chứng nhận và kinh phí hỗ rợ, cụ thể gồm:

+ 01 Giải nhất: trị giá 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng);

+ 01 Giải nhì: trị giá 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng);

+ 01 Giải ba: trị giá 15.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng);

Đối với Giải nhất: sau khi thẩm tra, hoàn chỉnh sẽ được Chủ tịch UBND tỉnh đặt hàng bằng hình thức thực hiện đề tài khoa học và công nghệ.

- Hỗ trợ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

+ 01 giải A: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn);

+ 02 giải B, mỗi giải 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng chẵn).

Các hồ sơ đạt giải thưởng Cuộc thi được ưu tiên xét chọn hỗ trợ theo Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.      

C.Hậu