Phú Yên tham vấn ý kiến quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

10/02/2023 15:40 GMT+7
Đây là quy hoạch có vai trò và ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc hoạch định tầm nhìn dài hạn và phải thực sự trở thành công cụ quan trọng trong quá trình định hướng, quản lý toàn diện các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 10/2, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phú Yên tham vấn ý kiến quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - Ảnh 1.

Một góc thị xã Sông Cầu - đô thị ở phía Bắc tỉnh Phú Yên. Ảnh: Sông Cầu

Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học đã tham gia phân tích, làm rõ thêm những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với sự phát triển của tỉnh Phú Yên. Sự đồng bộ và khả thi của các kịch bản, phương án phát triển, các nhiệm vụ trọng tâm, định hướng lớn tạo đột phá cho sự phát triển của tỉnh; phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội, nhất là các nội dung liên quan mang tính chất liên kết vùng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn, đây là quy hoạch có vai trò và ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc hoạch định tầm nhìn dài hạn và phải thực sự trở thành công cụ quan trọng trong quá trình định hướng, quản lý toàn diện các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, phát triển không gian địa giới hành chính của tỉnh và là tiền đề để tỉnh Phú Yên phát triển nhanh, toàn diện và bền vững trong tương lai.


Hùng Phiên