PV GAS: Lợi nhuận sau thuế 9 tháng ước đạt 6.072 tỷ đồng

10/10/2020 09:31 GMT+7
PV GAS: Lợi nhuận sau thuế 9 tháng ước đạt 6.072 tỷ đồng
Dự án LNG Thị Vải
Theo GAS, lợi nhuận 9 tháng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019 chủ yếu do sản lượng khí vào bờ giảm, giá dầu Brent trung bình giảm 37%, giá dầu FO trung bình giảm 40%, giá trung bình của LPG giảm 10%.

Thông tin được chia sẻ trong chuyến công tác đến các đơn vị phía Nam nhằm khảo sát tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020, ngày 9/10/2020, đoàn công tác của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) do tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng dẫn đầu đã có buổi làm việc với Tổng công ty Khí Việt Nam (HOSE: GAS, PV GAS).

9 tháng đầu năm PV GAS đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn PVN giao, trong đó chỉ tiêu sản lượng vượt kế hoạch từ 3-51%, chỉ tiêu tài chính vượt kế hoạch từ 7-64%.

PV GAS đã tiếp nhận 6.978,3 triệu m3 khí ẩm, bằng 101% kế hoạch 9 tháng; sản xuất và cung cấp gần 6.777,6 triệu m3 khí khô, bằng 103% kế hoạch 9 tháng; sản xuất và kinh doanh gần 1.442,2 ngàn tấn LPG, bằng 151% kế hoạch 9 tháng và hoàn thành kế hoạch cả năm 2020; sản xuất và cung cấp 44,5 ngàn tấn condensate, bằng 109% kế hoạch 9 tháng.

9 tháng đầu năm 2020, PV GAS ghi nhận tổng doanh thu ước đạt 49.420,1 tỷ đồng, bằng 107% kế hoạch 9 tháng; lợi nhuận trước thuế ước đạt 7.575 tỷ đồng, bằng 128% kế hoạch 9 tháng; lợi nhuận sau thuế đạt trên 6.071,9 tỷ đồng, bằng 127% kế hoạch 9 tháng; nộp ngân sách nhà nước ước đạt trên 3.505,6 tỷ đồng, bằng 164% kế hoạch 9 tháng và hoàn thành kế hoạch cả năm 2020. PV GAS cũng thực hiện chia cổ tức 35% của năm 2019 trong 9 tháng đầu 2020.

Công ty mẹ PV GAS đã triển khai 22 dự án/đầu việc (12 dự án nhóm A, 7 dự án nhóm B, 3 dự án nhóm C và mua sắm, đầu tư tài chính) với vốn giải ngân 6.806,1 tỷ đồng. Toàn PV GAS triển khai 42 dự án/đầu việc, gồm 12 dự án nhóm A, 10 dự án nhóm B, 20 dự án nhóm C và mua sắm, đầu tư tài chính với vốn giải ngân 7.327,1 tỷ đồng. PV GAS tiếp tục tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện tiết giảm khoảng 395 tỷ đồng.

Như vậy, đến thời điểm này, PV GAS đã hoàn thành kế hoạch năm 2020 ở 2 chỉ tiêu là sản xuất kinh doanh LPG và nộp ngân sách nhà nước. Các chỉ tiêu tài chính thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019 chủ yếu do sản lượng khí vào bờ giảm, giá dầu Brent trung bình giảm 37%, giá dầu FO trung bình giảm 40%, giá trung bình của LPG cũng giảm 10%.

Cửu Long