PV Gas: Ước lãi ròng đạt hơn 4.300 tỷ đồng 6 tháng đầu năm

08/07/2021 07:58 GMT+7
Với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, PV Gas đã hoàn thành 53% kế hoạch về doanh thu và 61% kế hoạch về lợi nhuận.

Thông tin từ Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas, HoSE: GAS) cho biết, tổng doanh thu 6 tháng đầu năm của PV Gas ước đạt 37.487 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 4.302 tỷ đồng, tăng nhẹ ở mức 3%. 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, PV Gas tiếp nhận 4.207,8 triệu m3 khí ẩm, sản xuất và cung cấp 4.072,6 triệu m3 khí. Sản xuất và cung cấp 29,9 nghìn tấn condensate.

Sản lượng khí tiếp nhận, sản xuất/cung cấp khí khô, condensate không đạt so với kế hoạch do nhu cầu huy động khí cho sản xuất điện thấp (Ảnh hưởng Covid-19, phát triển năng lượng tái tạo) và sự cố từ thượng nguồn.

PV Gas: Ước lãi ròng đạt hơn 4.300 tỷ đồng 6 tháng đầu năm - Ảnh 1.

sau 6 tháng PV Gas đã hoàn thành 53% kế hoạch về doanh thu và 61% kế hoạch về lợi nhuận.

Tuy nhiên, sản lượng LPG của PV GAS vượt cao so với kế hoạch. PV GAS đã sản xuất và cung cấp 1.022,9 nghìn tấn LPG, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm khoảng 70% thị phần bán buôn và khoảng 11% thị phần bán lẻ toàn quốc (không bao gồm Gas South).

Được biết, năm 2021, PV Gas đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu mục tiêu 70.169 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 7.036 tỷ đồng, lần lượt tăng 6,9% và giảm 11,7% so với mức thực hiện năm 2020.

Với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, PV Gas đã hoàn thành 53% kế hoạch về doanh thu và 61% kế hoạch về lợi nhuận.

Được biết, PV Gas sẽ bắt đầu thanh toán hơn 5.700 tỷ đồng cổ tức năm 2020 cho cổ đông từ 1/9 tới đây. Trong đó cổ đông lớn duy nhất của tổng công ty là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) với tỷ lệ sở hữu 95,76% sẽ nhận về hơn 5.400 tỷ đồng.

Q.D