Quảng Nam không dùng ngân sách tổ chức thăm, chúc tết, tặng quà đối với các lãnh đạo cơ quan

01/02/2023 11:06 GMT+7
Tính đến ngày 30/1, qua theo dõi, nắm tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chấp hành nghiêm quy định về tặng quà và nhận quà tặng. Theo đó, Quảng Nam không dùng ngân sách tổ chức thăm, chúc tết, tặng quà đối với các lãnh đạo cơ quan.

Ngày 1/2, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã có báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công văn số 45/TTCP-C.IV ngày 10/01/2023 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Quý Mão.

Quảng Nam không dùng ngân sách tổ chức thăm, chúc tết, tặng quà đối với các lãnh đạo cơ quan - Ảnh 1.

Quảng Nam không dùng ngân sách tổ chức thăm, chúc tết, tặng quà đối với các lãnh đạo cơ quan. Ảnh: T.H

Để thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong dịp Tết Nguyên Đán Qúy Mão 2023, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của mình tiếp tục quán triệt, chấp hành nghiêm các quy định về tặng quà và nhận quà tặng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và các nội dung có liên quan trong Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Quảng Nam không dùng ngân sách tổ chức thăm, chúc tết, tặng quà đối với các lãnh đạo cơ quan - Ảnh 2.

Người dân kéo nhau về Quảng Trường 24/3 Tam Kỳ, Quảng Nam vui xuân, đón tết Qúy Mão 2023. Ảnh: T.H

Tính đến ngày 30/1, qua theo dõi, nắm tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chấp hành nghiêm quy định về tặng quà và nhận quà tặng.

Theo đó, Quảng Nam không dùng ngân sách tổ chức thăm, chúc tết, tặng quà đối với các lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp; không sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; không sử dụng phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi...


Trương Hồng