Quảng Nam tìm nhà thầu lập hồ sơ thiết kế cho đô thị ven biển và sông Cổ Cò

27/11/2020 11:35 GMT+7
UBND tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định tìm nhà thầu để lập hồ sơ thiết kế đô thị ven biển và ven sông Cổ Cò, từ thị xã Điện Bàn đến thành phố Hội An.

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký quyết định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập hồ sơ thiết kế đô thị (tỷ lệ 1/2.000) tuyến ven biển, tuyến ven sông Cổ Cò, từ thị xã Điện Bàn đến thành phố Hội An.

Quảng Nam tìm nhà thầu lập hồ sơ thiết kế cho đô thị ven biển và sông Cổ Cò - Ảnh 1.

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đi kiểm tra tại sông Cổ Cò.

Theo đó, gói thầu có tổng giá trị khoảng gần 500 triệu đồng. Nguồn vốn được lấy từ ngân sách tỉnh.

Gói thầu lập hồ sơ thiết kế đô thị (tỷ lệ 1/2.000), được lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Đồng thời, đơn vị trúng thầu phải thực hiện gói thầu này trong thời gian 30 ngày.

Quảng Nam tìm nhà thầu lập hồ sơ thiết kế cho đô thị ven biển và sông Cổ Cò - Ảnh 2.

Sông Cổ Cò đoạn giáp giữa thị xã Điện Bàn và TP.Hội An.

UBND tỉnh Quảng Nam giao cho Sở Xây dựng (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch - Đầu tư và Sở Tài chính cùng phối hợp với các ngành chức năng liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quy trình triển khai thực hiện.

Trần Hậu