Quảng Ngãi: Cưỡng chế những trường hợp chây ì bàn giao đất GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam

06/02/2023 15:22 GMT+7
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh nêu rõ quan điểm, những trường hợp có đất nằm trong GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn đi qua địa bàn, đã áp dụng đúng và đủ đền bù theo quy định hiện hành, nhưng không chịu bàn giao thì thực hiện thủ tục để cưỡng chế.

Sáng 6/2, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo, chỉ đạo triển khai thực hiện bồi thường GPMB, thi công dự án cao tốc Bắc – Nam, đoạn đi qua địa phương này.

Quảng Ngãi: Cưỡng chế những trường hợp chây ì bàn giao đất GPMB dự án cao tốc Bắc – Nam   - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh. Ảnh: Hoàng Tuyến.

Tính đến nay, huyện Tư Nghĩa đã phê duyệt phương án bồi thường 20,73ha/37,7ha, với tổng giá trị 35,3 tỷ đồng, đạt 55% tổng diện tích quy hoạch. Trong đó đã chi trả tiền bồi thường cho 18,17/ 20,73ha, đạt 87,6%; chiều dài bàn giao khoảng 2,77/ 4,86km, đạt 57%.

Về công tác bàn giao mặt bằng thực địa đợt 1 (ngày 28/12/2022) cho Ban Quản lý dự án 2, với diện tích 17,7/37,7ha, tương ứng khoảng 2,4/ 4,86km, đạt 49% tổng chiều dài tuyến.

Đoạn qua địa bàn huyện Nghĩa Hành, chính quyền địa phươngđã phê duyệt phương án bồi thường cho 104,6/141,9ha, với tổng giá trị 120,9 tỷ đồng, đạt 73,7% tổng diện tích quy hoạch. Trong đó đã chi trả tiền bồi thường cho 80,31/104,6ha, tỷ lệ chi trả đạt 76,8%; chiều dài bàn giao khoảng 12,83/17,4km, đạt 73,7%.

Thực hiện bàn giao mặt bằng thực địa đợt 1 (ngày 30/12/2022) cho Ban Quản lý dự án 2, với diện tích 76,32/141,9ha, tương ứng khoảng 9,38/ 17,4km, đạt 53,9% tổng chiều dài tuyến.

Quảng Ngãi: Cưỡng chế những trường hợp chây ì bàn giao đất GPMB dự án cao tốc Bắc – Nam   - Ảnh 3.

Ông Lê Quốc Đạt, Giám đốc BQL dự án công trìn giao thông tỉnh Quảng Ngãi, báo cáo kết quả thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn đi qua tỉnh này. Ảnh: Hoàng Tuyến.

Huyện Mộ Đức đã phê duyệt phương án bồi thường cho 74,02/93,5ha, với tổng giá trị 80,89 tỷ đồng, đạt 79,1% tổng diện tích quy hoạch. Trong đó đã chi trả tiền bồi thường cho 69,97/74,02ha, tỷ lệ chi trả đạt 95%; chiều dài bàn giao khoảng 8,38/10,59km, đạt 79,1%.

Tổ chức bàn giao mặt bằng thực địa đợt 1 (ngày 27/12/2022) cho Ban Quản lý dự án 2, với diện tích 65,56/93,5ha, tương ứng khoảng 7,5/10,59km, đạt 70,8%.

Quảng Ngãi: Cưỡng chế những trường hợp chây ì bàn giao đất GPMB dự án cao tốc Bắc – Nam   - Ảnh 4.

Một khu vực mặt bằng nằm trong dự án đã được bàn giao cho chủ đầu tư. Ảnh: Hoàng Tuyến.

Đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường cho 180,7/221,5ha, với tổng giá trị 213,9 tỷ đồng, đạt 81,6% tổng diện tích quy hoạch. Trong đó đã chi trả tiền bồi thường cho 159,41/ 180,7ha, tỷ lệ chi trả đạt 88,2%; chiều dài bàn giao khoảng 23,05/ 27,45km, đạt 84%.

Về công tác bàn giao mặt bằng, đã tổ chức 3 đợt bàn giao cho Ban Quản lý dự án 2, với diện tích 177,02/221,5ha (Ban Quản lý dự án 2 chưa tổ chức tiếp nhận mặt bằng ngoài thực địa), tương ứng khoảng 22,66/ 27,45km, đạt 82,6% tổng chiều dài tuyến (bao gồm 3,6km đoạn hầm).

Cùng với yêu cầu các địa phương có dự án đi qua và cấp ngành liên quan, khẩn trương đẩy nhanh thực hiện phần việc còn lại, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh nêu rõ quan điểm, những trường hợp có đất nằm trong GPMB dự án (cao tốc Bắc – Nam), đã áp dụng đúng và đủ đền bù theo quy định hiện hành, nhưng không chịu bàn giao thì thực hiện thủ tục để cưỡng chế.

Quảng Ngãi: Cưỡng chế những trường hợp chây ì bàn giao đất GPMB dự án cao tốc Bắc – Nam   - Ảnh 6.

Quảng Ngãi: Cưỡng chế những trường hợp chây ì bàn giao đất GPMB dự án cao tốc Bắc – Nam   - Ảnh 7.

Trao khen thưởng cho các nhân, tập thể có thành tích trong bồi thường, GPMB cao tốc Bắc - Nam, đoạn đi qua tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Hoàng Tuyến.

Cũng tại cuộc họp này, tỉnh Quảng Ngãi đã trao khen thưởng cho 23 tập thể và 111 cá nhân thuộc Sở TNMT, Công thương, Công an tỉnh, BQL dự án các công trình giao thông…và các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và TX.Đức Phổ, vì đã có thành tích trong công tác bồi thường, GPMB dự án cao tốc Bắc – Nam.

Hoàng Tuyến