Quảng Ngãi: 8 tháng giải ngân vốn chỉ mới đạt hơn 1/4 kế hoạch?

26/09/2021 17:02 GMT+7
Trước việc giải ngân vốn của tỉnh Quảng Ngãi sau 8 tháng của năm 2021 chỉ mới được khoảng 25,4% (chiếm tỷ lệ hơn 1/4) so với kế hoạch được giao, gây nhiều thắc mắc trong dư luận, PV Etime đã tìm hiểu vấn đề này.

Được biết theo kế hoạch vốn của năm 2021, nguồn ngân sách tỉnh Quảng Ngãi được HĐND tỉnh này giao gần 4.200 tỷ đồng, gồm vốn xây dựng cơ bản tập trung gần 1.490 tỷ đồng; xổ số kiến thiết 112 tỷ đồng và vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 2.600 tỷ đồng (trong đó T.Ư giao 950 tỷ đồng, tỉnh giao tăng 1.650 tỷ đồng).

Quảng Ngãi: 8 tháng giải ngân vốn chỉ mới đạt hơn ¼ kế hoạch?  - Ảnh 1.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và một số nguyên nhân khác nên nguồn thu từ tiền sử dụng đất đạt quá thấp so với được giao. Ảnh: Nhiệt Băng.

Tuy nhiên theo báo cáo gần đây nhất của chính quyền Quảng Ngãi đã gửi HĐND tỉnh này, tính đến thời điểm đầu tháng 8/2021, vốn giải ngân chỉ đạt được gần 1.068 tỷ đồng, bằng 25,4% (tương đương tỷ lệ hơn 1/4) so với kế hoạch.

Cụ thể vốn giải ngân xây dựng cơ bản tập trung gần 792 tỷ đồng, bằng 53,3% kế hoạch; vốn xổ số kiến thiết được 35,9% và vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất được gần 240 tỷ đồng, bằng 9,2% kế hoạch.

Tuy nhiên nếu so với kế hoạch mà Chính phủ đã giao, việc giải ngân vốn mà chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện đạt 41,2%. Trong đó xây dựng cơ bản tập trung đạt 53,3%, xổ số kiến thiết đạt 32,1% và nguồn thu tiền sử dụng đất đạt 25,3%.

Theo giải thích của đại diện chính quyền Quảng Ngãi về tỷ lệ giải ngân đạt thấp như đã nêu trên, là do nguồn thu tiền sử dụng đất đạt thấp vì bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 và một số nguyên nhân khách quan khác.

Trước tình hình trên, vừa qua Sở Tài chính Quảng Ngãi đã có văn bản (số 2325/STC-NS, ngày 31/8/2021), kiến nghị điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2021 từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 1.100 tỷ đồng.

Quảng Ngãi: 8 tháng giải ngân vốn chỉ mới đạt hơn ¼ kế hoạch?  - Ảnh 3.

Một công trình đầu tư công ở TX.Đức Phổ. Ảnh: Nhiệt Băng.

Theo đó chính quyền tỉnh Quảng Ngãi thống nhất trước mắc sẽ đề xuất cấp thẩm quyền điều chỉnh giảm 850 tỷ đồng. Đến sau ngày 30/9/2021, khi đã có sự rà soát cụ thể chính quyền Quảng Ngãi sẽ xem xét để tiếp tục kiến nghị, đề xuất HĐND tỉnh cho điều chỉnh giảm.

Nhiệt Băng