Quảng Ngãi: Chủ tịch tỉnh “chốt” thời hạn xử gần 200 tỷ nợ ứng đầu tư công quá hạn

01/05/2021 11:05 GMT+7
Trong văn bản đôn đốc xử lý thu hồi hơn 1000 tỷ đồng tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn, đối với số nợ quá hạn gần 200 tỷ đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo chậm nhất đến cuối tháng 6/2021 phải xử lý xong.

Trưa 1/5, trao đổi với PV Etime, đại diện chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cấp thẩm quyền tỉnh đã có văn bản (số 1743/UBND-TH, ngày 26/4/2021) chỉ đạo các cấp, sở ngành liên quan trực thuộc nghiêm túc thu hồi tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách trên địa bàn tỉnh (gọi tắt đầu tư công), với số tiền lên trên 1000 tỷ đồng.

Quảng Ngãi:
Chủ tịch tỉnh “chốt” thời hạn xử gần 200 tỷ nợ ứng đầu tư công quá hạn 
 - Ảnh 1.

BQL KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi, một trong những đơn vị nợ tạm ứng quá hạn nhiều.

Trong 1000 tỷ đồng nợ nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã lưu ý đặc biệt đối với các cấp ngành trực thuộc đối với việc thu hồi số nợ tạm ứng quá hạn gần 200 tỷ đồng.

Cụ thể vị đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu định kỳ hàng tháng, chủ đầu tư phải lập báo cáo kết quả thu hồi và đề xuất biện pháp xử lý đối với từng nội dung nợ quá hạn.

Trong quá trình thu hồi nếu có vướng mắc, chủ đầu tư và các cấp ngành liên quan phải xem xét, giải quyết theo đúng qui định. Nếu vượt quá thẩm quyền thì đề xuất biện pháp xử lý cụ thể gửi Sở Tài chính, để tham mưu cho tỉnh chỉ đạo.

Quảng Ngãi:
Chủ tịch tỉnh “chốt” thời hạn xử gần 200 tỷ nợ ứng đầu tư công quá hạn 
 - Ảnh 3.

Đường giao thông, một trong số lĩnh vực có nợ tạm ứng quá hạn nhiều nhất.

Chậm nhất đến ngày 30/6/2021, các cấp ngành liên quan của tỉnh phải xử lý, thu hồi dứt điểm số nợ tạm ứng quá hạn này (gần 200 tỷ đồng).

Theo thông tin mà PV Etime đã thu thập được đối với số nợ tạm ứng quá hạn gần 200 tỷ đồng nêu trên, nhiều nhất là các sở ban ngành, với tổng số tiền nợ trên 145 tỷ đồng; các huyện và thành, thị gần 52 tỷ đồng.

Dẫn đầu về số nợ tạm ứng quá hạn của các ban, ngành là BQL KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi, với số tiền trên 52,6 tỷ đồng; kế đến là  BQL DA công trình giao thông (mới), với số tiền nợ trên 20 tỷ đồng.

Đối với số huyện và thành, thị nợ nhiều nhất là UBND TP.Quảng Ngãi, với số tiền hơn 20 tỷ đồng; huyện Ba Tơ trên 8,2 tỷ đồng; huyện Trà Bồng khoảng 7,2 tỷ đồng; thị xã Đức Phổ khoảng 6,8 tỷ đồng.

Quảng Ngãi:
Chủ tịch tỉnh “chốt” thời hạn xử gần 200 tỷ nợ ứng đầu tư công quá hạn 
 - Ảnh 4.

Đường thị trấn Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ) nợ từ năm 2007 ( Ảnh nguồn Internet).

Điều đáng nói là qua tìm hiểu, có vô số dự án và công trình nợ tạm ứng đầu tư công quá hạn kéo dài từ 11- 15 năm, với số tiền nợ nhiều tỷ đồng nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, mà không ai biết liệu có được xử lý, thu hồi được hay không.

Đơn cử như đường thị trấn Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ) nợ từ năm 2007, với số tiền trên 524 triệu đồng; đường Ba Tơ-Ba Lế, huyện Ba Tơ nợ từ năm 2010, số tiền khoảng 3,5 tỷ đồng; đường Trà Phong-Trà Ka, huyện Trà Bồng nợ trên 2,1 tỷ đồng; đường Trà Phong-Gò Rô-Trà Bung, nợ trên 5 tỷ đồng; đường Gia Gối-Mô Nic, huyện Sơn Hà, nợ trên 2,1 tỷ đồng…


Nhiệt Băng