Quảng Ngãi: Dự kiến thu 3.318 tỷ từ nguồn sử dụng đất trong năm 2022

03/12/2021 12:40 GMT+7
Trong đó nhiều nhất là thu từ dự án đấu giá quyền sử dụng đất do cấp tỉnh quản lý 2.525 tỷ đồng, dự án bất động sản đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước 575 tỷ đồng và từ dự án đấu giá quyền sử dụng đất do UBND cấp huyện quản lý 217 tỷ đồng.

Sáng 3/12, trao đổi với PV Etime, đại diện Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi cho biết năm 2022, kế hoạch dự kiến thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh là 3.318 tỷ đồng.

Quảng Ngãi: Dự kiến thu 3.318 tỷ từ nguồn sử dụng đất trong năm 2022  - Ảnh 1.

Từ nguồn sử dụng đất, năm 2022, Quảng Ngãi dự kiến thu 3.318 tỷ đồng. Ảnh: Lam Nguyễn.

Trong đó nhiều nhất là thu từ dự án đấu giá quyền sử dụng đất do cấp tỉnh quản lý 2.525 tỷ đồng, dự án bất động sản đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước 575 tỷ đồng và từ dự án đấu giá quyền sử dụng đất do UBND cấp huyện quản lý 217 tỷ đồng.

Cũng theo đại diện Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi, số dự án đưa vào thu tiền sử dụng đất trong năm 2022, cấp tỉnh có 23 dự án; việc thu được chia theo lộ trình, gắn với dự án cụ thể, gồm quý I sẽ tổ chức thu 8 dự án, quý II thu 7 dự án và quý III thu 8 dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho rằng, kế hoạch thu tiền sử dụng đất đưa ra (nêu trên) là khá cao, vì vậy các sở ngành và địa phương cần phải có quyết tâm ngay từ đầu với tinh thần trách nhiệm cao, mới đảm bảo cân đối thu chi năm 2022 đã đề ra.

Theo đó người đứng đầu chính quyền Quảng Ngãi yêu cầu các cấp, sở ngành của tỉnh phải tăng cường trách nhiệm, giải quyết kịp thời các thủ tục cần thiết để triển khai thu tiền sử dụng đất theo kế hoạch đã đề ra.

Quảng Ngãi: Dự kiến thu 3.318 tỷ từ nguồn sử dụng đất trong năm 2022  - Ảnh 3.

Một dự án khu dân cư ở Quảng Ngãi. Ảnh: Lam Nguyễn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh lưu ý việc xây dựng giá phải sát thực tế; dự án ra đấu giá, đấu thầu dự án cần tuân thủ đúng quy định pháp luật; đảm bảo việc đấu giá, đấu thầu đạt phải kết quả cao.

Lam Nguyễn