Quảng Ngãi: Tỉnh chỉ đạo khẩn việc hoàn tất thủ tục 23 khu TĐC của cao tốc Bắc – Nam

20/07/2022 13:38 GMT+7
Để triển khai thi công dự án cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua Quảng Ngãi đúng theo kế hoạch mà T.Ư giao, UBND tỉnh đã có văn bản khẩn, chỉ đạo các cấp sở, ngành và đơn vị liên quan trực thuộc, nhanh chóng hoàn tất thủ tục 23 khu TĐC.

Sáng 20/7, đại diện chính quyền Quảng Ngãi xác nhận với PV Etime, UBND tỉnh đã có chỉ đạo khẩn cho các cấp ngành, nhanh chóng hoàn thiện thủ tục, sớm triển khai thi công 23 khu TĐC, phục vụ GPMB cho dự án cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua địa bàn.

Quảng Ngãi: Tỉnh chỉ đạo khẩn việc hoàn tất thủ tục 23 khu TĐC của cao tốc Bắc – Nam  - Ảnh 1.

Cần xây dựng 23 khu TĐC để phục vụ GPMB cho dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua Quảng Ngãi. Ảnh: Công Hoàng.

Cụ thể giao trách nhiệm cho BQL dự án các công trình giao thông tỉnh, khẩn trương tổ chức lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu TĐC; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Tiểu dự án; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các khu TĐC…theo hướng dẫn của Sở Xây dựng, Sở TNMT và các quy định hiện hành khác.

Về giải pháp thiết kế, công nghệ xử lý nước thải, Sở TNMT chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở KHCN hướng dẫn BQL dự án các công trình giao thông thực hiện, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; thời gian hoàn thành trước ngày 29/7/2022.

Sở KHĐT chủ trì thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Tiểu dự án bồi thường, GPMB và TĐC thuộc Dự án thành phần Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, trên cơ sở đề nghị của BQL dự án các công trình giao thông.

Đối với đầu tư xây dựng hạng mục PCCC tại các khu TĐC, Công an tỉnh khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo trước đó của Chủ tịch UBND tỉnh; thời gian hoàn thành trước ngày 29/7/2022.

UBND các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và TX.Đức Phổ chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường (nơi có địa điểm dự kiến xây dựng khu TĐC) chủ động, kịp thời phối hợp với BQL dự án các công trình giao thông, trong quá trình tổ chức lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của các khu TĐC.

Quảng Ngãi: Tỉnh chỉ đạo khẩn việc hoàn tất thủ tục 23 khu TĐC của cao tốc Bắc – Nam  - Ảnh 3.

Việc sớm hoàn thành thủ tục, thi công các khu TĐC sẽ góp phần đảm bảo thi công cao tốc Bắc - Nam, đúng theo kế hoạch được giao. Ảnh: Công Hoàng.

Giao Sở TNMT chủ trì, phối hợp với BQL dự án các công trình giao thông và chính quyền các địa phương, tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ GTVT, Bộ TNMT trình cấp thẩm quyền cập nhật, bổ sung diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng để thực hiện 23 khu TĐC và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, phục vụ GPMB dự án; thời gian hoàn thành trước ngày 22/7/2022…

Quảng Ngãi: Tỉnh chỉ đạo khẩn việc hoàn tất thủ tục 23 khu TĐC của cao tốc Bắc – Nam  - Ảnh 4.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và các cấp ngành cùng các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Ảnh: Công Hoàng.

Được biết để thực hiện GPMB thi công dự án cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua Quảng Ngãi; cơ quan chức năng tỉnh này xác định cần xây dựng 23 khu tái định cư/1.970 lô đất, để bố trí TĐC cho 974 hộ dân bị ảnh hưởng.

Công Hoàng