Quốc tế Sơn Hà trình kế hoạch lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng, tăng trưởng 11%

09/04/2021 11:40 GMT+7
CTCP Quốc tế Sơn Hà (HOSE: SHI) vừa công bố Tài liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2021, dự kiến được tổ chức vào ngày 23/4 tại Hà Nội.

Theo đó, về kế hoạch kinh doanh, năm 2021, SHI đặt kế hoạch doanh thu đạt 6.000 tỷ đồng, tăng trưởng 12%. Lợi nhuận sau thuế 100 tỷ đồng, tăng 11% so với thực hiện năm 2020; cổ tức dự kiến 10%.

Năm 2020, Sơn Hà ghi nhận doanh thu thuần 5.360 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch năm, lãi ròng gần 90 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch.

Đồng thời, HĐQT doanh nghiệp cũng trình ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao HĐQT năm 2020 và phương án thù lao HĐQT năm 2021.

Quốc tế Sơn Hà trình kế hoạch doanh thu đạt 6.000 tỷ đồng trong năm 2021, tăng 12% - Ảnh 1.

Nguồn: SHI

Cụ thể, tổng thù lao, phụ cấp HĐQT trong năm 2020 gần 459 triệu đồng. Trong đó, Chủ tịch HĐQT nhận 12 triệu đồng/tháng, thành viên nhận 4,5 triệu đồng/tháng. Trưởng ban Kiểm soát 4 triệu đồng/tháng và thành viên nhận 2 triệu đồng tháng.

Năm 2021, mức thù lao, phụ cấp được giữ nguyên. Đây là mức áp dụng khi hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế và cho các thành viên HĐQT. 

Mức thù lao, phụ ấp thực tế sẽ được chi trả theo tỷ lệ % hoàn thành chỉ tiêu này căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 so với kế hoạch đề ra và số lượng thành viên HĐQT thực tế.

Quốc tế Sơn Hà tiền thân là Công ty TNHH Cơ Kim khí Sơn Hà, được thành lập từ năm 1998. Công ty hiện có vốn điều lệ 853,87 tỷ đồng, lĩnh vực truyền thống là sản xuất và kinh doanh sản phẩm gia dụng. Công ty đã đưa cổ phiếu SHI niêm yết trên sàn HOSE từ cuối tháng 12/2009.Q.D