Quý II/2022, IDICO (IDC) báo lãi kỷ lục, gấp 5,6 lần lên 1.467 tỷ đồng

06/08/2022 17:52 GMT+7
Quý II/2022, IDICO báo lãi tăng 460% (gấp 5,6 lần) lên 1.467,3 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận công ty mẹ đạt 1.462,5 tỷ đồng, tăng 531% (gấp 6,3 lần) so với cùng kỳ năm 2021.

IDICO (IDC) báo lãi kỷ lục

Tổng Công ty IDICO - CTCP (HNX: IDC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý II/2022. Kỳ này, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.308 tỷ đồng, tăng 162% so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi giá vốn bán hàng chỉ tăng 34,6% nên lợi nhuận gộp tăng vọt 880% (gấp 9,8 lần) lên 1.862 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm 83% xuống 47,4 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm 48% xuống 29,2 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay là 30,2 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng giảm 13% xuống 19,3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ 3% lên gần 54 tỷ đồng. Lợi nhuận khác lãi 10,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 3,5 tỷ đồng.

Kết quả, trong quý II/2022, IDICO báo lãi tăng 460% (gấp 5,6 lần) so cùng kỳ lên 1.467,3 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận công ty mẹ đạt 1.462,5 tỷ đồng, tăng 531% (gấp 6,3 lần) so với cùng kỳ năm 2021. Lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng từ 951 đồng/cp lên 5.096 đồng/cp.

Quý II/2022, IDICO (IDC) báo lãi kỷ lục, gấp 5,6 lần lên 1.467 tỷ đồng - Ảnh 1.

Báo cáo tài chính của IDICO

Lũy kế 6 tháng, Tổng Công ty ghi nhận doanh thu đạt 4.981 tỷ đồng, tăng 115% so với cùng kỳ; lãi sau thuế tăng 410% lên 1.751 tỷ đồng; lãi sau thuế công ty mẹ đạt 1.682 tỷ đồng.

Theo kế hoạch giai đoạn 2022 - 2026 mà IDICO đã trình ĐHCĐ 2022, Công ty đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng 2 chữ số, trong đó doanh thu tăng trưởng trung bình 23% và lợi nhuận tăng trưởng khoảng 21% trong suốt giai đoạn này.

Tính đến cuối tháng 6/2022, tổng tài sản của IDICO tăng nhẹ lên 16.300,4 tỷ đồng. Tài sản dài hạn chiếm 71,6% với 11.677 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng dở dang tăng 15% lên 5.305 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn tăng 15% lên 4.653 tỷ đồng; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm 9% xuống 1.858 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn khác tăng 397% lên 874 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng nhẹ lên 557 tỷ đồng.

Đầu tư vào Công ty liên kết tăng 13% so với đầu năm lên gần 92 tỷ đồng, trong đó đầu tư vào Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu 69,5 tỷ đồng; đầu tư vào Công ty CP Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO 22,3 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm 12% xuống 9.723 tỷ đồng. Đáng chú ý, vay nợ tài chính ngắn hạn giảm mạnh 66% xuống còn 492 tỷ đồng. Vay nợ dài hơn tăng 37% lên 2.851 tỷ đồng (lãi suất vay từ 6,8 - 9%/năm).

Vốn chủ sở hữu đến cuối kỳ tăng 10% lên 3.300 tỷ đồng. Biến động này từ Công ty CP Tập đoàn SSG góp tăng thêm 67,5 tỷ đồng lên 472,5 tỷ đồng; Công ty TNHH TM và sản xuất Bách Việt góp thêm 35,8 tỷ đồng lên 393,6 tỷ, ngoài ra là các cổ đông khác góp thêm 197 tỷ đồng.

IDICO lãi có thể tăng 266% trong quý III

Trong báo cáo cập nhật ngành bất động sản khu công nghiệp (KCN) mới đây, SSI Research cho rằng, nhu cầu thuê đất KCN sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực trong năm 2023 nhờ xu hướng chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam vẫn tiếp tục.

Nhóm phân tích cũng dự phóng LNST của IDICO trong nửa cuối năm nay sẽ tăng 266% so với cùng kỳ.

Giá thuê tại KCN Phú Mỹ 2 đã có mức tăng 20% trong những tháng đầu năm 2022, KCN Hựu Thạnh cũng có giá thuê đạt mức 130-140 USD/m2/chu kỳ thuê (tăng 8% so với cùng kỳ). Theo đơn vị này, với lợi thế phần lớn diện tích đất đã được đền bù giải tỏa tại KCN Phú Mỹ II mở rộng và Hựu Thạnh sẽ giúp IDICO cải thiện biên lợi nhuận khi giá thuê tăng.

Lợi nhuận ròng của IDC có thể đạt 2.200 tỷ đồng (tăng 24% so với cùng kỳ) chủ yếu do ghi nhận lợi nhuận từ các Khu công nghiệp Hựu Thạnh và Phú Mỹ mở rộng, bên cạnh việc thoái vốn tại các công ty con. SSi Research giả định rằng giá thuê tại KCN Hựu Thạnh từ 120 USD/m2/chu kỳ thuê lên mức 130 USD/m2/chu kỳ thuê cho năm 2021 và Phú Mỹ II từ 100 USD/m2/chu kỳ thuê lên 125 USD/m2/chu kỳ thuê, bổ sung khu công nghiệp mới quy hoạch và 90 ha đất khu dân cư vào mô hình định giá.

Theo SSi Research, với lợi thế phần lớn diện tích đất đã được đền bù giải tỏa tại KCN Phú Mỹ II mở rộng và Hựu Thạnh giúp IDC cải thiện biên lợi nhuận khi giá thuê tăng. Kế hoạch mở rộng quỹ đất tích cực. IDC có kế hoạch phát triển quỹ đất 2.000 ha – 3.000 ha tại các tỉnh thành như Tiền Giang, Hải Phòng, Hưng Yên...

SSI Research cho rằng, quỹ đất này sẽ được bổ sung và cho thuê từ năm 2024 trở đi, giúp duy trì tăng trưởng sau khi KCN Hựu Thạnh dần lấp đầy. Kế hoạch tăng trưởng trong giai đoạn 2022-2026 ở mức 2 con số. 

Ong Lý