"Sấm to không thấy mưa rào"

15/03/2021 15:53 GMT+7
Chuyên gia Hoàng Trọng Thuỷ cho rằng, với định hướng "phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt các thành phần kinh tế", ngành nông nghiệp xứng đáng được ưu tiên.

Theo đề xuất ban đầu, có 3 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin (Viettel, VNPT, MobiFone), 2 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo (Tập đoàn Điện lực EVN và Tập đoàn Dầu khí PVN), 1 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực cảng biển và logistics là Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, và Vietcombank thuộc lĩnh vực tài chính – ngân hàng được coi là "chim đầu đàn", tham gia Đề án "Phát triển doanh nghiệp nhà nước (DNNN) quy mô lớn phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt các thành phần kinh tế khác phù hợp với chủ trương của Đảng trong thời kỳ mới".

Nhữ nghĩa của phát triển, "Vai trò mở đường" là hướng đến các ngành, lĩnh vực mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. "Dẫn dắt" là hướng tới các ngành hình thành các chuỗi liên kết, chuỗi giá trị thúc đẩy đổi mới sáng tạo gắn với sự tham gia của các doanh nghiệp khác, hướng tới xây dựng một nền kinh tế phát triển nhanh, mạnh và bền vững! Cứ theo ngữ nghĩa, định hướng trên thì ngành nông nghiệp xứng đáng được ưu tiên. Bởi qua bao biến cố dập dồn về kinh tế, xã hội, ngành nông nghiệp khi là "Mặt trận hàng đầu", khi là "trụ đỡ/bệ đỡ nền kinh tế nước nhà" vẫn bền bỉ phát triển. Nhờ có đóng góp của nông dân, nông nghiệp mà an ninh lương thực được giữ vững, đất nước ổn định, phát triển và góp công, của cho cơ đồ hôm nay.

Không chạnh lòng sao được! Khi Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn (Agribank) là DNNN xếp thứ 8 trong top 10 doanh nghiệp lớn và mạnh nhất Việt Nam. Agribank đủ lực và tầm tạo vốn, hỗ trợ vốn, đầu tư vốn cho nông nghiệp Việt Nam tăng tiến. Một khi DNNN ngành nông nghiệp không có tên trong Đề án, cũng có nghĩa là không có "giấy thông hành" qua cửa tham gia Đề án và đóng vai trò mở đường, dẫn dắt nông nghiệp đi lên.

Trong bối cảnh nông nghiệp trong cách mạng công nghiệp lần thứ 4, công nghiệp chế biến sâu cho nông sản; dịch bệnh COVID-19, cạnh tranh thương mại nông sản giữa các nước lớn, các FTA mà Việt Nam đã tham gia – Thì vốn đầu tư của Agribank có tính chất mở đường, dẫn dắt; hướng tới làm chủ công nghệ mới trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và khơi nguồn sáng tạo của doanh nghiệp, của các tổ chức sản xuất – kinh doanh nông nghiệp.

Được tham gia Đề án - Agribank là duy trì sự hiện diện của Nhà nước trong ngành nông nghiệp, với nông dân…Từ đó thiết lập và củng cố niềm tin, thu hút vốn của doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế hàng đầu trong nước và nước ngoài đầu tư, phát triển công nghiệp "lõi" về khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất giống, phòng trừ dịch bệnh, chế biến sâu…thúc đẩy nông nghiệp phát triển nhanh, toàn diện và bền vững – Phải chăng, là nhu cầu của nông dân, của các tổ chức kinh tế nông nghiệp đang cần; là đích đến của nông nghiệp Việt Nam 2025 – 2030.

Như cây mạ có tuổi, cây lúa có thì – nông nghiệp có thêm năng lượng - Ấy là tương lai sẽ được mùa, trúng giá. Còn gì vui hơn nếu nông nghiệp, nông dân được đón nhận nguồn vốn đầu tư phát triển để tròn vai "trụ đỡ của kinh tế nước nhà. Và không còn tâm lý hụt hẫng, trông chờ… khi "Sấm to không thấy mưa rào"!?

Hoàng Trọng Thuỷ