Sau 1/7, làm thẻ Căn cước công dân gắn chíp sẽ thế nào?

21/06/2021 06:40 GMT+7
Nhiều người thắc mắc làm Căn cước công dân gắn chíp sau ngày 1/7/2021 có gì khác so với ngày này không? Có nên đổi CCCD gắn chíp sau ngày 01/7/2021 không? Bài viết này sẽ đề cập đến những vấn đề này.

1. Sau ngày 1/7/2021 vẫn không bắt buộc đổi sang Căn cước công dân gắn chíp

Những trường hợp bắt buộc đổi CMND sang Căn cước công dân gắn chíp sau ngày 01/7/2021 gồm:

- CMND hết thời hạn sử dụng;

- CMND hư hỏng không sử dụng được;

- Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh;

- Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thay đổi đặc điểm nhận dạng.

- Trường hợp bị mất CMND thì phải làm thủ tục cấp lại.

Sau 1/7, làm thẻ Căn cước công dân gắn chíp sẽ thế nào? - Ảnh 1.

Sau ngày 1/7/2021, nếu như không có quy định mới từ phía Bộ Công an thì người dân chỉ có thể làm trong giờ hành chính như quy định và không còn việc cấp Căn cước công dân gắn chíp lưu động như trước dây.

Những trường hợp bắt buộc đổi Căn cước công dân mẫu cũ sang Căn cước công dân gắn chíp sau ngày 01/7/2021 gồm:

+ Khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi;

+ Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;

+ Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng;

+ Xác định lại giới tính, quê quán;

+ Có sai sót về thông tin trên thẻ hiện tại;

+ Khi công dân có yêu cầu.

- Thẻ Căn cước công dân được cấp lại trong các trường hợp sau đây:

+ Bị mất thẻ Căn cước công dân;

+ Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

Như vậy, sau ngày 01/7/2021 vẫn không bắt buộc đổi sang Căn cước công dân gắn chíp nếu không thuộc những trường hợp quy định trên thì vẫn có thể tiếp tục sử dụng CMND/Căn cước công dân mã vạch cũ cho đi khi hết thời hạn.

2. Dự kiến tiếp tục giảm lệ phí cấp sau ngày 01/7/2021 đến hết năm 2021

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư về việc tiếp tục giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí, trong đó giảm lệ phí cấp Căn cước công dân gắn chíp đến hết năm 2021. Theo dự thảo này lệ phí cấp Căn cước công dân gắn chíp sau ngày 01/7/2021 vẫn bằng với lệ phí cấp trước ngày 01/7.

Nếu dự thảo này được phê duyệt hoặc không được phê duyệt thì mức lệ phí cụ thể:

- Chuyển từ CMND 9 số, CMND 12 số sang cấp thẻ Căn cước công dân:

Nếu được duyệt 15.000 đồng/thẻ và không được duyệt là 30.000 đồng/thẻ.

- Đổi thẻ Căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu:

Nếu được duyệt 25.000 đồng/thẻ và không được duyệt là 50.000 đồng/thẻ.

- Cấp lại thẻ Căn cước công dân khi bị mất thẻ Căn cước công dân, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam:

Nếu được duyệt 35.000 đồng/thẻ và không được duyệt là 70.000 đồng/thẻ.

3. Sau 01/7, chỉ làm Căn cước công dân giờ hành chính, không còn các điểm lưu động

Trước ngày 01/7, Với mục tiêu hoàn thành cấp 50 triệu Căn cước công dân gắn chíp trước ngày 01/7/2021, Bộ Công an đang huy động lực động xuống cơ sở để làm thủ tục cấp Căn cước công dân gắn chip cho người dân.

Hầu hết các địa phương trên cả nước đều thực hiện cấp Căn cước công dân gắn chíp 24/24 kể cả cuối tuần và ngày lễ. Thực hiện cấp lưu động cho những người có khó khăn trong việc đi lại

Như vậy, những người đi làm, học đều có thể làm Căn cước công dân gắn chíp vào thời gian mà bản thân rảnh.

Sau ngày 1/7/2021, nếu như không có quy định mới từ phía Bộ Công an thì người dân chỉ có thể làm trong giờ hành chính như quy định và không còn việc cấp Căn cước công dân gắn chíp lưu động như trước dây.

4. Giảm bớt việc chen lấn nếu làm Căn cước công dân gắn chíp sau ngày 01/7/2021

Với mục tiêu nhanh chóng cấp 50 triệu thẻ Căn cước công dân gắn chip trước 01/7/2021, người dân các địa phương đang được vận động đi làm thẻ. Đồng thời, nhiều người đang hiểu nhầm việc cấp Căn cước công dân gắn chip là bắt buộc trước 01/7/2021.

Vì thế, nhiều người chen lấn để làm Căn cước công dân nên các điểm cấp bị quá tải. Thời gian trả thẻ cũng lâu hơn quy định của pháp luật.

Sau 01/7/2021, gần một nữa dân số đã được cấp thẻ nên các điểm cấp thẻ sẽ bớt đông. Nếu làm thẻ sau ngày 01/7 người dân đôi khi không phải chờ đợi, chen lấn như trước đây.

5. Sau 01/7/2021, người dân dự kiến có thể làm Căn cước công dân gắn chíp ở bất kì nơi nào

Hiện nay, mới chỉ một số tỉnh, thành tiến hành cấp Căn cước công dân gắn chip cho người tạm trú.

Theo kế hoạch, vào tháng 7/2021 tới đây, hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ chính thức hoàn thiện. Khi Cơ sở dữ liệu này đi vào hoạt động, căn cứ Điều 26 Luật Căn cước công dân, người dân có thể lựa chọn một trong các nơi sau đây để làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân gắn chíp:

- Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ Công an;

- Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương;

- Cơ quan quản lý căn cước công dân có thẩm quyền tổ chức làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân trong trường hợp cần thiết.

Như vậy, dự kiến sau 01/7/2021, công dân không bắt buộc làm Căn cước công dân tại nơi thường trú mà có thể lựa chọn cơ quan Công an nơi thuận tiện để tiến hành làm thẻ.


Trung Tài