Simco Sông Đà (SDA) bị phạt hành chính gần 200 triệu đồng

12/07/2022 11:53 GMT+7
Công ty CP Simco Sông Đà (HNX: SDA) vừa bị xử phạt hành chính với tổng số tiền 185 triệu đồng.

Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước mới đây đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Simco Sông Đà (HNX: SDA), tổng số tiền 185 triệu đồng.

Cụ thể, công ty bị  phạt tiền 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ các nội dung bao gồm “Chức vụ của người có liên quan tại Công ty”, “Các giao dịch và số dư với bên liên quan” tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019, 2020; Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019, 2020, 2021.

Công ty công bố thông tin không đầy đủ các nội dung về giao dịch vay ngắn hạn và trả nợ ngắn hạn của bà Nguyễn Thị Minh Thu - Phó Tổng Giám đốc Công ty tại Báo cáo thường niên 2019, 2020; giao dịch vay ngắn hạn của bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Chủ tịch HĐQT tại Báo cáo thường niên 2020.

Bên cạnh đó, SDA còn bị phạt tiền 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với người quản lý doanh nghiệp. Theo Báo cáo tài chính bán niên 2021 đã soát xét, SDA đã cấp khoản vay ngắn hạn cho ông ông Vũ Đức Quân - Thành viên HĐQT hơn 16 tỷ đồng, tuy nhiên giao dịch này chưa được ĐHĐCĐ thông qua

Tổng số tiền SDA bị phạt là 185 triệu đồng. 

Về tình hình kinh doanh của SDA, doanh thu quý 1/2022 đạt hơn 2 tỷ đồng, giảm mạnh 59% so với cùng kỳ. Kết quả, doanh nghiệp chỉ báo lãi sau thuế chỉ hơn 159 triệu đồng, trong khi quý 1/2021 lãi hơn 1 tỷ đồng.

Theo giải trình, SDA cho biết nguyên nhân do tạm dừng hoạt động xuất khẩu lao động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Công ty đang cơ cấu hoạt động kinh doanh, mở rộng hoạt động sang lĩnh vực xây dựng, công nghệ.An Vũ
Cùng chuyên mục