SMC lãi ròng 148 tỷ trong quý IV/2020, EPS cả năm đạt 4.932 đồng/cổ phiếu

18/01/2021 16:21 GMT+7
Công ty Cổ phần Ðầu tư Thương mại SMC (HOSE: SMC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 với doanh thu thuần năm 2020 tăng 14% so với năm 2019, đạt gần 4.478 tỷ đồng.

Trong quý IV/2020, biên lãi gộp của SMC được cải thiện mạnh mẽ từ xấp xỉ 1.91% lên mức 7.25% là yếu tố chủ chốt tạo nên kết quả lợi nhuận tích cực của SMC trong quý cuối cùng của năm. Lãi gộp quý 4 của SMC đạt hơn 324 tỷ đồng, gấp hơn 4,3 lần cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp ở mức cao nên mặc dù chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh từ 32 tỷ đồng lên 59 tỷ đồng và 94 tỷ đồng thì SMC vẫn lãi sau thuế 154 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 11 tỷ đồng. Trong đó Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là gần 148 tỷ đồng tương đương EPS đạt 2.427 đồng - Đây cũng là con số lãi theo quý cao nhất kể từ quý 2/2016 của SMC.

SMC lãi ròng 148 tỷ trong quý IV/2020, EPS đạt 2.427 đồng/cổ phiếu - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính SMC

Phía SMC cho biết, nguyên nhân chính giúp lợi nhuận sau thuế trong quý IV của doanh nghiệp tăng đột biến là nhờ hoạt động sản xuất tăng cùng với việc hợp lý hoá, tiết kiệm chi phí sản xuất, kết hợp với sản lượng tiêu thụ tăng.

Ngoài ra, việc sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả hơn cùng với chính sách dự trữ phù hợp làm vòng quay vốn nhanh hơn tạo hiệu quả. Bên cạnh đó biến động tăng về giá cả và duy trì ở mức cao của nguyên liệu cũng tạo nên hiệu quả.

Lũy kế cả năm 2020, SMC đạt doanh thu thuần hơn 15.735 tỷ đồng, giảm 6,5% so với cùng kỳ; lãi ròng trên 300 tỷ đồng, tương đương EPS đạt 4.932 đồng.

Năm 2020 SMC đặt mục tiêu doanh thu đạt 15.200 tỷ đồng và 120 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế. Như vậy, SMC vượt 3,5% mục tiêu về doanh thu và vượt tới 159% mục tiêu về lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của SMC đạt 6.715 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 1.639 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng từ 3.819 tỷ lên hơn 5.517 tỷ đồng, trong khi đó tài sản dài hạn lại giảm từ 1.256 tỷ xuống 1.198 tỷ đồng.

Trên sàn niêm yết giá cổ phiếu SMC cũng đã có mức tăng trưởng ấn tượng trong một năm qua, từ mức giá hơn 10.000 đ/CP hồi đầu năm 2020 tăng lên mức 21.300 đ/CP như hiện nay tương đương mức tăng giá gấp hơn 2 lần.

Q.D