Sữa Quốc tế (IDP) sắp chi hơn 500 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1/2023

11/01/2024 09:15 GMT+7
Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (UPCoM: IDP) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt.

Cụ thể, Sữa Quốc tế chuẩn bị tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 85% (tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 8.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng vào ngày 22/1 - ngày giao dịch không hưởng quyền vào 19/1/2024.

Với hơn 61,35 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến Sữa Quốc tế sẽ cần chi xấp xỉ 521,5 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này.

Trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Sữa Quốc tế đã thông qua phương án chia cổ tức năm sẽ do Hội đồng quản trị công ty quyết định dựa trên kết quả kinh doanh 2023.

Ở diễn biến khác, Sữa Quốc tế phát hành gần 1,18 triệu cổ phiếu ESOP (khoảng 1,9% cổ phiếu đang lưu hành) cho lãnh đạo và người lao động với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 96% so với thị giá thông qua phương án 21/11/2023.

Sữa Quốc tế dự kiến thực hiện phương án này trong quý I/2024, sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của IDP. Mục đích nhằm bổ sung vốn lưu động.

Về tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023, Sữa Quốc tế ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.978 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 708 tỷ đồng, tăng 10% so với 9 tháng đầu năm 2022.

Tại ngày 30/09/2023, Công Ty có quy mô tài sản 4.873 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Tiền, các khoản tương đương tiền tăng vọt lên mức 312,8 tỷ đồng, gấp 3,7 lần so với thời điểm đầu năm, trong đó chủ yếu là khoản tương đương tiền ghi nhận mức 150 tỷ đồng.


Phương Thảo
Cùng chuyên mục