Tài chính Hoàng Huy (TCH): Lợi nhuận cả năm giảm 41% về hơn 609 tỷ đồng, 59% tài sản là tiền gửi

01/06/2022 14:30 GMT+7
Kết thúc năm, Tài chính Hoàng Huy lãi ròng hơn 6093 tỷ đồng, giảm hơn 41% so với năm trước, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 400,5 tỷ đồng.

Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HoSE: TCH) đã công bố báo cáo hợp nhất niên độ 2021- 2022 (01/04/2021 - 31/03/2022)  đã kiểm toán với doanh thu thuần 2.756 tỷ đồng, giảm 37,6% so với năm trước đó. Biên lãi gộp cả năm ở mức 23,5%, giảm 26,3% so với năm trước.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng hơn 16% lên mức 327,2 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính được tiết giảm được 49 tỷ đồng.

Kết thúc năm, Tài chính Hoàng Huy lãi ròng hơn 6093 tỷ đồng, giảm hơn 41% so năm trước, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 400,5 tỷ đồng.

Tài chính Hoàng Huy (TCH): Lợi nhuận cả năm giảm 41% về hơn 609 tỷ đồng, 59% tài sản là tiền gửi - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ 2021-2022 của TCH.

Tổng tài sản của TCH tại thời điểm 31/03/2022 đạt 14.668 tỷ đồng, tăng gần 42% so với đầu năm. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng gần 60% so với đầu năm lên mức hơn 8.000 tỷ đồng, đều là tiền gửi ngân hàng với lãi suất từ 4,8 - 6,15%.

Với lượng tiền gửi ngân hàng khủng như vậy, Công ty thu lãi tiền gửi hơn 325 tỷ đồng, chiếm phần lớn trong doanh thu tài chính. Tính bình quân, mỗi ngày TCH thu gần 900 triệu đồng tiền lãi.

Niên độ 2021 - 2022, TCH lên mục tiêu 4.000 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.028 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, công ty mới đạt 69% kế hoạch doanh thu và gần 61% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tổng tài sản của công ty tính tới cuối tháng 3 là 14.668 tỷ đồng. Trong đó, khoản tiền, tiền gửi có kỳ hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 8.681 tỷ đồng và tăng 59% so với đầu niên độ. Khoản tiền gửi có kỳ hạn 8.013 tỷ đồng được gửi tại ngân hàng có lãi suất 4,8% đến 6,15%/năm. Khoản tiền gửi này giúp công ty ghi nhận khoản lãi hơn 327 tỷ đồng niên độ qua.

Hàng tồn kho cuối quý IV là 2.637 tỷ đồng, chủ yếu ở các dự án bất động sản. Tổng nợ đi vay tại ngày 31/3 là 825 tỷ đồng, chi phí lãi vay cả niên độ qua chỉ hơn 16 tỷ đồng. Tổng vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 12.342 tỷ đồng với 1.414 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.


O.Lý