Tăng mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH 2021

07/02/2021 11:00 GMT+7
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH năm 2021.
Tăng mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH 2021 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo Thông tư này, đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 134/2015/NĐ-CP là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021.

Thu nhập tháng đã đóng BHXH đối với đối tượng trên được điều chỉnh theo công thức sau:

Thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm = Tổng thu nhập tháng đóng BHXH của từng năm x Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH tương ứng.

Trong đó, mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng sau:

Tăng mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH 2021 - Ảnh 2.

Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH 2021

Như vậy, mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH 2021 tăng nhẹ so với năm 2020.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2021; các quy định tại Thông tư này áp dụng kể từ ngày 01/01/2021.


PV (luatvietnam)