Tăng trưởng tín dụng năm 2020 sẽ ở mức 12-13%?

27/12/2019 05:54 GMT+7
Theo đánh giá của giới phân tích, tăng trưởng tín dụng năm 2020 ở mức dưới 14%. Trong đó, tín dụng sẽ tập trung phần lớn vào các tổ chức tín dụng (TCTD) có chất lượng tài sản tốt và tín dụng sẽ kém khả quan đối với các TCTD chưa xử lí xong nợ tồn đọng.

Trong báo cáo về ngành ngân hàng vừa phát hành, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự báo tăng trưởng tín dụng năm 2019 ở dưới 14%, mức chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Nhận định của VCBS xuất phát từ việc tăng trưởng tín dụng của toàn nền kinh tế tính đến hết tháng 9/2019 ở mức 9,4%, giảm so với mức 10,3% tại cùng kì năm 2018. 

Bên cạnh đó, một số ngân hàng gặp khó khăn trong vấn đề tăng vốn sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng tín dụng trong năm 2019.

Vì sao tăng trưởng tín dụng chỉ duy trì ở mức 12-13% trong năm 2020? - Ảnh 1.

Theo VCBS, định hướng của NHNN đối với các ngân hàng thương mại (NHTM) sẽ tiếp tục được thể hiện và duy trì trong năm 2020, tập trung vào chất lượng thay vì tăng dư nợ cho vay. Bởi vậy, tăng trưởng tín dụng được dự báo sẽ tăng thấp hơn so với giai đoạn 2016 - 2017 và tương đương năm 2018 - 2019, kì vọng không quá 14% cho năm 2020.

Đồng thời, các tỉ lệ an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng sẽ có xu hướng thắt chặt theo lộ trình để đảm bảo tăng trưởng trong dài hạn. Tăng trưởng tín dụng của các tổ chức tín dụng (TCTD) phụ thuộc vào chất lượng tài sản và mức độ đáp ứng các yêu cầu về an toàn hoạt động.

Những ngân hàng đã được NHNN công nhận đáp ứng chuẩn Basel II theo Thông tư 41/2016 sẽ tiếp tục được ưu tiên trong việc cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng. Với các ngân hàng còn lại, do vốn tự có chưa đủ lớn để đáp ứng nhu cầu tăng của tín dụng, nhu cầu tăng vốn là cấp thiết để đáp ứng Basel II và các tỉ lệ an toàn khác.

"Tín dụng sẽ tập trung phần lớn vào các TCTD có chất lượng tài sản tốt và tín dụng sẽ kém khả quan đối với các TCTD chưa xử lí xong nợ tồn đọng", Nhóm phân tích VCBS nhận định.

Về huy động, VCBS cho rằng qui định về tỉ lệ dư nợ trên vốn huy động (LDR) và tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn có thể tác động tới huy động vốn của các ngân hàng trong năm 2020. Theo đó, tỉ lệ LDR tối đa đã được NHNN đưa về một mức qi định chung 85% cho cả ngành ngân hàng, mặt khác, tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn tối đa sẽ giảm từ 40% về 37% vào 1/10/2020.

Điều này đòi hỏi các NHTM đang có những tỉ lệ an toàn sát mức qui định thực hiện phương án điều chỉnh thích hợp về nguồn vốn huy động.

Dự báo về tăng trưởng tín dụng trong năm 2020, TS. Cấn Văn Lực cho rằng, tăng trưởng tín dụng ở mức 12-13% trong năm 2020 trong bối cảnh các ngân hàng phải chủ động kiểm soát tăng trưởng tín dụng để đáp ứng chuẩn Basel II; các dòng vốn, mô hình kinh doanh mới như Fintech, cho vay ngang hàng, tổ chức tài chính vi mô, thị trường cổ phiếu, trái phiếu, đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp tăng cung ứng vốn cho nền kinh tế...

Vì sao tăng trưởng tín dụng chỉ duy trì ở mức 12-13% trong năm 2020? - Ảnh 3.

Riêng về lãi suất, theo ông Lực, lãi suất huy động dự báo được duy trì ổn định (lãi suất có thể tăng cục bộ khi một số ngân hàng chịu áp lực tăng vốn đáp ứng chuẩn Basel II) nhờ triển vọng tăng trưởng kinh tế tích cực, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp và chủ trương tiếp tục ổn định mặt bằng lãi suất của NHNN.

Trong khi đó, tỷ giá dự báo sẽ ổn định nhờ nền tảng vĩ mô vững chắc và cung cầu ổn định: trong quý 4/2019, tỷ giá về cơ bản sẽ tiếp tục ổn định nhờ quan hệ cung - cầu ngoại hối cân bằng, dự trữ ngoại hối tiếp tục tăng và NHNN tiếp tục điều hành chủ động, linh hoạt, dùng đồng bộ nhiều công cụ khác nhau....  

Dự báo tỷ giá USD/VND sẽ tăng ở mức tối đa khoảng 0,5-0,8% trong năm 2019 và tăng khoảng 1-2% trong năm 2020.

Lê Thúy