Tập đoàn Cienco4 chuyển niêm yết cổ phiếu C4G lên sàn HXN

07/09/2022 10:42 GMT+7
Công ty CP Tập đoàn Cienco4 (mã: C4G) vừa công bố nghị quyết của của HĐQT về việc triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu C4G.

Theo đó, HĐQT Cienco4 thông qua lựa chọn niêm yết cổ phiếu C4G lên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HXN). Thông qua hồ sơ niêm yết bao gồm Giấy đăng ký niêm yết chứng khoán; Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu và điều lệ công ty.

Trong báo cáo tài chính Quý II/2022 của Tập đoàn Cienco4 ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng trong quý II/2022 lần lượt đạt 951,72 tỷ đồng, tăng 42,6% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 52,06 tỷ đồng, tăng 126,1% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu và lợi nhuận của Cienco4 có được chủ yếu là do tăng doanh thu tài chính, giảm chi phí tài chính trong kỳ, ghi nhận tăng lãi công ty liên doanh, liên kết. Trong quý II/2022, C4G có biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 15,9% về 8,6%.

Tập đoàn Cienco4 chuyển niêm yết cổ phiếu C4G lên sàn HXN - Ảnh 1.

6 tháng đầu năm 2022, Tập đoàn Cienco4 đang ghi nhận doanh thu tốt. Ảnh: CTV

Cụ thể, trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 22,7% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 24,04 tỷ đồng về 81,81 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 27,9%, tương ứng tăng thêm 5,92 tỷ đồng lên 27,13 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 54%, tương ứng giảm 44,4 tỷ đồng về 37,78 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo tài chính của Tập đoàn Cienco4 cho thấy, lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 6,4 tỷ đồng lên 6,22 tỷ đồng (cùng kỳ âm 0,18 tỷ đồng); chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 12,3%, tương ứng giảm 2,33 tỷ đồng về 16,6 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lý giải về doanh thu có được, lãnh đạo Tập đoàn Cienco4 cho biết: "Doanh thu tài chính tăng do tăng lãi tiền gửi, tiền cho vay và chi phí tài chính giảm so với cùng kỳ do giảm chi phí lãi vay".

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2021, Tập đoàn Cienco4 ghi nhận doanh thu đạt 1.378,92 tỷ đồng, tăng 33,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 84,35 tỷ đồng, tăng 85,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến 30/6/2022, Tập đoàn Cienco4 chỉ mới hoàn thành được 28,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Tập đoàn Cienco4 ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 75,6 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 49,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 513,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 561,6 tỷ đồng, chủ yếu là phát hành thêm cổ phiếu huy động vốn.

Thế Anh