Tập đoàn Hà Đô (HDG) bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế

10/02/2022 15:23 GMT+7
Cục thuế TP. Hà Nội vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Tập đoàn Hà Đô (HoSE: HDG).

Quyết định xử phạt nêu rõ, Tập đoàn Hà Đô (HDG) có thực hiện hành vi vi phạm về thuế cụ thể như sau:

Hà Đô có hành vi vi phạm về thuế GTGT, trong đó Công ty kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hóa đơn mua hàng hoá dịch vụ của các doanh nghiệp có thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh (hóa đơn trước thời điểm thông báo của cơ quan thuế); kê khai thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào không phục vụ sản xuất kinh doanh trong kỳ không đúng quy định.

Đối với thuế TNDN, công ty hạch toán chi phí của các hóa đơn mua hàng hoá dịch vụ của các doanh nghiệp có thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh (hóa đơn trước thời điểm thông báo của cơ quan thuế); hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp không đủ hóa đơn chứng từ, không phục vụ sản xuất kinh doanh trong kỳ; chuyển vốn hóa chi phí sử dụng vốn chi trả cho công ty Hà Đô 756 vào dự án An Khánh chưa đúng theo nội dung sử dụng vốn của hợp đồng; hạch toán các khoản tạm ứng không có đủ hồ sơ chứng minh; hạch toán các khoản công nợ phải trả và các khoản ứng trước của khách hàng không có đầy đủ hồ sơ chứng minh.

Tập đoàn Hà Đô (HDG) bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế - Ảnh 1.

Hà Đô (HDG) bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Chính vì vậy, cơ quan thuế quyết định xử phạt hành chính 6,5 triệu đồng đối với Hà Đô. Bên cạnh đó, giảm thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau năm 2020 với số tiền 31,36 triệu đồng; giảm lỗ, số tiền 19,16 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, trong quý IV/2021 vừa qua, Hà Đô ghi nhận doanh thu tăng 19% đạt 1.388 tỷ đồng. Giá vốn giảm 23% nên lợi nhuận gộp đạt 952 tỷ đồng, tăng 59%.

Doanh thu và chi phí tài chính biến động không đáng kể, chi phí quản lý tăng 22% lên 87 tỷ đồng. Hoạt động khác lỗ 10 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 4 tỷ đồng.

Sau cùng, Hà Đô báo lãi ròng đạt 520 tỷ đồng, gấp 2,55 lần so với quý 4/2020. Doanh nghiệp cho biết lợi nhuận quý 4 và cả năm 2021 tăng nhờ tiếp tục bàn giao nhà tại dự án Hado Centrosa Garden, Hado Charm Villa.

Luỹ kế năm 2021, HDG ghi nhận doanh thu 3.842 tỷ đồng, giảm 23%; lãi ròng đạt 1.090 tỷ đồng, tăng 11%.

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của HDG đạt gần 15.975 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng từ 824 tỷ đồng lên hơn 1.030 tỷ đồng; hàng tồn kho ghi nhận giảm 25% về gần 1.317 tỷ đồng, chủ yếu giảm bất động sản đang xây dựng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn hơn 877 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang, tập trung chủ yếu tại ba dự án là khu đô thị Linh Trung (hơn 489 tỷ đồng), khu nghỉ dưỡng Bảo Đại (gần 187 tỷ đồng) và thủy điện Dắc Mi (123 tỷ đồng).

Về nguồn vốn, nợ phải trả của HDG ghi nhận gần 10.594 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm (chiếm hơn 66% nguồn vốn, gấp gần 2 lần vốn chủ sở hữu). Trong đó, tổng nợ vay chiếm 70%, ghi nhận gần 7.465 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối năm, HDG còn hơn 1.933 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/2, cổ phiếu HDG đứng tại vùng giá tham chiếu 63.400 đồng/cổ phiếu, giảm 0,31%.


A.Vũ