Tập đoàn Hà Đô bị phạt và truy thu gần 5,7 tỷ đồng

17/11/2019 09:03 GMT+7
Tập đoàn Hà Đô bị phạt và truy thu gần 5,7 tỷ đồng
Tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp tiền thuế là gần 5,7 tỷ đồng, trong đó riêng truy thu thuế số tiền gần 4,6 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã HDG - HOSE) công bố Quyết định của Cục thuế TP Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế do khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

Cụ thể: công ty bị phạt tiền về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp (theo tỷ lệ 20%) là hơn 915 triệu đồng; phạt hành vi khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp là 2,1 triệu.

Tập đoàn Hà Đô bị phạt và truy thu gần 5,7 tỷ đồng - Ảnh 1.

Tập đoàn Hà Đô bị phạt và truy thu gần 5,7 tỷ đồng tiền thuế.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp là gần 4,6 tỷ, tiền chậm nộp thuế là gần 160 triệu đồng và số tiền chậm nộp này được tính đến hết ngày 29/10/2019. Công ty có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền trên kể từ sau ngày 29/10 đến thời điểm thực nộp số tiền truy thu vào Ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, công ty được điều chỉnh giảm thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ (tháng 12/2018) chuyển kỳ sau là gần 42 triệu đồng. Tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp tiền thuế là gần 5,7 tỷ đồng.

Cũng liên quan đến tập đoàn này, mới đây Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã HDG, sàn HoSE) đã thông qua việc cho 2 công ty vay không có tài sản đảm bảo (tín chấp).

Khoản cho vay thứ nhất giá trị 22 tỷ đồng cho Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục 1, thời gian vay 12 tháng. Khoản cho vay thứ hai cho Công ty cổ phần Hà Đô 45 vay, trị giá 32 tỷ đồng, thời hạn vay 7 tháng. Cả 2 khoản cho vay đều thực hiện theo hình thức giải ngân là chuyển khoản, bù trừ công nợ.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Minh, Phó Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến 2 khoản cho vay trên.

Theo báo cáo tài chính quý III/2019 công ty mẹ Tập đoàn Hà Đô, tiền và tương đương tiền của Hà Đô là hơn 51 tỷ đồng, đầu tư tài chính ngắn hạn khoảng hơn 50 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn hơn 1.000 tỷ đồng.

Công ty có vốn chủ sở hữu là 1.455 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả là 3.680 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 359 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn là 1.851 tỷ đồng.

Tập đoàn Hà Đô tiền thân là Xí nghiệp xây dựng trực thuộc Viện Kỹ thuật Quân sự - Bộ Quốc phòng được thành lập vào năm 1990. Đến năm 1992 Xí nghiệp xây dựng được chuyển sang đơn vị hạch toán độc lập và đổi tên thành Công ty Xây dựng Hà Đô. Năm 2004 Công ty Hà Đô được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Hà Đô. Năm 2010 Chính thức niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE nay là HSX) với mã cổ phiếu là HDG. Chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Viết tắt là Tập đoàn Hà Đô).

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2019, Hà Đô ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 3.118 tỷ đồng cao gấp 2,3 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng Hà Đô theo đó cũng tăng trưởng đột biến 255% so với cùng kỳ năm trước, đạt 796 tỷ đồng và hoàn thành 64% kế hoạch năm.

Tính đến ngày 30/9/2019, tổng tài sản của HDG tăng mạnh từ 11.086 tỷ đồng hồi đầu năm lên gần 13.055 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm xuống còn 3.394 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng hơn 100 tỷ lên gần 926 tỷ đồng.

Trong năm 2018 Hà Đô đạt 3.221 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 40,2% so với năm 2017 nhưng cũng chỉ mới hoàn thành 75% so với doanh thu đạt được năm 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt 787,5 tỷ đồng, gấp 2,88 lần lợi nhuận đạt được năm 2017 vượt 7,3% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Tổng LNST chưa phân phối đến cuối năm 2018 đạt gần 821 tỷ đồng.


An Vũ (t/h)