Tập đoàn Hoa Sen (HSG): Sau soát xét lỗ hơn 420 tỷ đồng trong 6 tháng đầu niên độ

30/05/2023 12:03 GMT+7
6 tháng niên độ tài chính 2022-2023, lợi nhuận Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) vẫn còn cách rất xa kế hoạch năm.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 6 tháng niên độ 2022-2023 (kỳ 6 tháng kết thúc ngày 31/3/2023) đã soát xét.

Theo đó, trong kỳ này Tập đoàn Hoa Sen ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 14.898 tỷ đồng, giảm 49,7% so với lũy kế 6 tháng niên độ 2021-2022. Lợi nhuận gộp giảm mạnh tới hơn 3 lần, từ hơn 3.552 tỷ xuống còn gần 1.094 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 105,5 tỷ đồng, giảm 16%. Chi phí tài chính giảm nhẹ xuống 188,6 tỷ đồng. Chi phí bán hàng ghi nhận 1.204 tỷ đồng và quản lý doanh nghiệp ở mức 207,6 tỷ đồng lần lượt giảm 44% và 31,7% trong kỳ này.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của HSG sau soát xét ghi nhận lỗ 424,2 tỷ đồng.

Tập đoàn Hoa Sen (HSG): báo lỗ hơn 400 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm tài chính 2022-2023 - Ảnh 1.

Báo cáo kết quả kinh doanh kỳ 6 tháng niên độ 2022 - 2023

Niên độ 2022-2023, Hoa Sen đặt kế hoạch kinh doanh dựa trên hai kịch bản.

Kịch bản 1, với phương án sản lượng thành phẩm 1,4 triệu tấn, Công ty lên kế hoạch doanh thu 34.000 tỷ đồng và lợi nhuận dự kiến 100 tỷ đồng.

Kịch bản 2, với sản lượng thành phẩm là 1,5 triệu tấn, ước tính doanh thu là 36.000 tỷ đồng, và lợi nhuận dự kiến 300 tỷ đồng.

Như vậy, với kết quả kinh doanh trên, Tập đoàn Hoa Sen còn cách rất xa kế hoạch lợi nhuận dù là trên kịch bản 1 hay 2.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 30/5, giá cổ phiếu HSG tăng 0,32% lên mức 15.750 đồng/ cổ phiếu.Phương Thảo