Petrosetco (PET): Tháng 4 báo lãi 18 tỷ đồng

30/05/2023 06:43 GMT+7
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, HoSE: PET) vừa công bố kết quả kinh doanh định kỳ hàng tháng. Trong báo cáo tháng 4/2023, công ty tiếp tục ghi nhận là tháng thứ 4 liên tiếp lợi nhuận giảm so với cùng kỳ.
Petrosetco (PET): Tháng thứ 4 liên tiếp báo lãi "đi lùi" - Ảnh 1.

Cơ cấu doanh thu theo lĩnh vực hoạt động

Trong tháng 4/2023 Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, HoSE: PET) ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.585 tỷ đồng, tăng 7,1% so với tháng 4/2022. Cụ thể, doanh thu ngành hàng điện thoại đóng góp 711 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ (chiến 50,9% tổng doanh thu); ngành hàng laptop đạt 299 tỷ đồng, giảm 30,1% (chiếm 21,4%); thiết bị IT khác đạt 271 tỷ đồng, tăng 100,9% nhờ sự gia tăng đáng kể của các sản phẩm vật tư điện lạnh và gia dụng (chiếm 19,4%) và ngành hàng khác chiếm tỷ trọng còn lại.

Petrosetco (PET): Tháng thứ 4 liên tiếp báo lãi "đi lùi" - Ảnh 2.

Kết quả kinh doanh tháng 4/2023

Lợi nhuận gộp trong tháng 4 của Công ty đạt 63 tỷ đồng, giảm 5,3% so với cùng kỳ, tương đương biên lợi nhuận gộp giảm từ 4,5% về còn 4%. Kéo theo, lợi nhuận trước thuế tháng này của PET giảm 12,1% còn 18 tỷ đồng.

Luỹ kế 4 tháng đầu năm 2023, Petrosetco ghi nhận doanh thu đạt 5.831 tỷ đồng, giảm 7,4% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp ở mức ổn định là 4,2%. Lợi nhuận trước thuế giảm 46,6% về còn 70 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, Petrosetco thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu 18.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 240 tỷ đồng. Như vậy, sau khi kết thúc 4 tháng đầu năm 2023, Công ty thực hiện được hơn 32% kế hoạch doanh thu và khoảng 29% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch 29/5, giá cổ phiếu PET tăng 3,07% so với phiên giao dịch liền kề. hiện đang ở mức 25.200 đồng/ cổ phiếu.


Phương Thảo