Tập đoàn PAN báo lãi sau thuế giảm gần 37% xuống 107 tỷ đồng

04/05/2023 18:11 GMT+7
Tổng tài sản của PAN tính tới 31/3/2023 ghi nhận 16.012 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm; tiền và các khoản tương đương tiền giảm 31 % xuống 1.263 tỷ đồng; đầu tư chứng khoán kinh doanh tăng 50% lên 3.306 tỷ đồng.

Công ty CP Tập đoàn PAN (HoSE: PAN) vừa công bố BCTC hợp nhất quý I/2023 với doanh thu thuần đạt 2.531 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2022. Giá vốn bán hàng ghi nhận cũng giảm 14% xuống 2.097 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp cũng giảm 14% còn 434 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 50% lên 126 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 55,7% lên 120,2 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 34,5% xuống 120,2 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ lên 135 tỷ đồng.

Kết quả, quý I/2023 PAN báo lãi sau thuế giảm 36,5% so với cùng kỳ xuống 107 tỷ đồng.

Tập đoàn PAN báo lãi sau thuế giảm gần 37% xuống 107 tỷ đồng - Ảnh 1.

BCTC hợp nhất của PAN

Tổng tài sản của PAN tính tới 31/3/2023 ghi nhận 16.012 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm; tiền và các khoản tương đương tiền giảm 31 % xuống 1.263 tỷ đồng; đầu tư chứng khoán kinh doanh tăng 50% lên 3.306 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm nhẹ xuống 3.109 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của PAN giảm nhẹ xuống 8.122 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn với 7.733 tỷ đồng; phải trả người bán ngắn hạn giảm 57% xuống 479,2 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn tăng 14% lên 5.833 tỷ đồng (chiếm 36,4% nguồn vốn).

Trước đó, PAN đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023. Theo đó, PAN lên kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất đạt 15.156 tỷ đồng, tăng 11% so với mức thực hiện năm 2022. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 840 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức gần 6%.

Đối với việc chia cổ tức, công ty dự kiến năm 2023 sẽ chia ở mức ít nhất là 5% nếu hoàn thành kế hoạch kinh doanh.

 Năm 2023, doanh thu và lợi nhuận mảng kinh doanh nông nghiệp của PAN dự kiến tăng từ 10 - 15%. Mảng bánh kẹo, doanh thu dự kiến tăng 15%, lợi nhuận trước thuế từ hoạt động cốt lõi dự kiến tăng trưởng mạnh hơn 2 lần so với năm 2022 (loại trừ lợi nhuận bất thường từ giao dịch chuyển nhượng nhà máy).

Đối với mảng hạt, doanh thu có tăng trưởng nhẹ và lợi nhuận tăng trưởng tốt trên 10% do dự kiến trong năm 2023 do tập đoàn không chịu nhiều rủi ro và phát sinh lỗ từ tỷ giá như năm 2022.

Đối với mảng tôm, kế hoạch doanh thu gần như tương đương năm 2022, nhưng lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng tốt 20%, được tạo bởi biên lợi nhuận cao hơn khi khai thác toàn bộ diện tích ao tự nuôi trong năm 2023.

Đối với mảng cá tra, Tập đoàn PAN cho biết chịu ảnh hưởng khá mạnh trong bối cảnh thị trường xuất khẩu cũng như điều kiện kinh doanh trong nước (nguồn cung và giá cá), dự kiến doanh thu giảm 3-5% và lợi nhuận trước thuế giảm từ 15-20% so với năm 2022.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/5 cổ phiếu PAN giảm 2,42% xuống 18.150 đồng/cp.

O.L