Tập đoàn Xây dựng SCG (SCG) bị xử phạt hơn 150 triệu đồng

09/02/2024 07:24 GMT+7
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây ban hành quyết định về việc xử phạt đối với 2 vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (HNX: SCG).

Thứ nhất, UBCKNN phạt tiền Tập đoàn Xây dựng SCG số tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Tập đoàn Xây dựng SCG không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và trang thông tin điện tử của Công ty các tài liệu sau: Nghị quyết HĐQT số 1501/2022/SCG/NQ-HĐQT ngày 15/01/2022 thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng với CTCP Quản lý vận hành khách sạn & khu nghỉ dưỡng Matterhorn và CTCP Chứng khoán KS, Nghị quyết HĐQT số 1306/2022/SCG/NQ-HĐQT ngày 13/6/2022 thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thi công với CTCP Chứng khoán KS, Nghị quyết HĐQT số 3012/2022/SCG/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022 thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thi công xây dựng công trình với CTCP Quản lý tài sản Sông Nhuệ và CTCP Đầu tư Xây dựng Xuân La.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Xây dựng SCG CBTT không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trang thông tin điện tử của HNX và trang thông tin điện tử của Công ty các tài liệu sau: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ báo cáo thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước tại BCTC riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; Giải trình nguyên nhân lợi nhuận trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán hoặc soát xét từ 5% trở lên tại BCTC riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; Kết quả điều chỉnh hồi tố BCTC riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

Thứ hai, UBCKNN phạt tiền 60 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Theo quyết định, Tập đoàn Xây dựng SCG không liệt kê đầy đủ theo quy định pháp luật tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 các Nghị quyết HĐQT sau: Nghị quyết HĐQT số 1501/2022/SCG/NQ-HĐQT ngày 15/01/2022 thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng với CTCP Quản lý vận hành khách sạn & khu nghỉ dưỡng Matterhorn và CTCP Chứng khoán KS, Nghị quyết HĐQT số 1306/2022/SCG/NQ-HĐQT ngày 13/6/2022 thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thi công với CTCP Chứng khoán KS, Nghị quyết HĐQT số 3012/2022/SCG/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022 thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thi công xây dựng công trình với CTCP Quản lý tài sản Sông Nhuệ và CTCP Đầu tư Xây dựng Xuân La.

Như vậy, với hai vi phạm trên, Tập đoàn Xây dựng SCG bị xử phạt 152,5 triệu đồng.

Lũy kế năm 2023, Tập đoàn Xây dựng SCG ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 793,6 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 477,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 54% và tăng 78% so với năm trước.

Tính chung cả năm, Tập đoàn Xây dựng SCG báo lãi trước thuế 27,7 tỷ đồng, lãi sau thuế 21 tỷ đồng, giảm lần lượt 65% và 41% so với thực hiện năm 2022.

Năm 2023, Tập đoàn Xây dựng SCG lên kế hoạch mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 30 tỷ đồng. Với kết quả trên, Tập đoàn Xây dựng SCG đã thực hiện được 70% kế hoạch năm đề ra.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Tập đoàn Xây dựng SCG ở mức 6.786,4 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm. Trữ tiền ghi nhận giảm 55% còn 117,3 tỷ đồng.

Tại bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Tập đoàn Xây dựng SCG là 5.625,3 tỷ đồng, giảm 12% so với hồi đầu năm. Trong đó, dư nợ tài chính hơn 3.503 tỷ đồng, đi ngang so với số đầu năm.

Kết phiên chiều 7/2, cổ phiếu SCG giảm nhẹ xuống 66.700 đồng/cổ phiếu.

Khánh Ly
Cùng chuyên mục