Techcombank sắp rón vốn tới 10.000 tỷ đồng vào TCBS

24/11/2022 19:56 GMT+7
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa ra thông báo nghị quyết sẽ thực hiện lấy ý kiến cổ đông để thực hiện quyền về việc Ngân hàng sẽ góp vốn mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TBCS)

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, HoSE: TCB) dự kiến ngày 25/11/2022 sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Ngân hàng mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS). Ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ vào ngày 24/11. Tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 (tương ứng 01 cổ phiếu sẽ nhận được 01 quyền biểu quyết).

TCBS sẽ thực hiện chào bán riêng lẻ 105 triệu cổ phiếu cho Ngân hàng Techcombank, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiêu. Giá chào bán dự kiến 95.600 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ đợt chào bán hơn 10.000 tỷ đồng.

Mục đích của đợt chào bán này là để duy trì vị thế của TCBS. Đợt tăng vốn cũng nhằm đáp ứng kỳ vọng đẩy mạnh tăng trưởng thị phần và số lượng khách hàng; nhu cầu khách hàng trong mảng kinh doanh giao dịch cổ phiếu và vay ký quỹ. Sau đợt chào bán, vốn điều lệ của TCBS sẽ tăng lên mức hơn 2.100 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/09/2022, TCB sở hữu 88,8% vốn của TCBS, tỷ lệ này dự kiến tăng lên mức 94,2%. 

Đối với việc dừng kế hoạch phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu trong năm 2022 , để phù hợp với tình hình thực tế, TCBS đề xuất chuyển hai khoản tiền (nguồn vốn phát hành dự kiến) gồm 112 tỷ đồng của quỹ dự trữ bổ sung điều lệ và 112 tỷ đồng của quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ sang khoản mục lợi nhuận chưa phân phối, giá trị tổng cộng gần 225 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty cũng xin thông qua đề xuất phê duyệt cấp quyền mua cổ phần cho các cán bộ quản lý cấp cao và thông qua kế hoạch cháo bán riêng lẻ cho cán bộ quản lý cấp cao của Công ty, giai đoạn 2023-2033. Theo TCBS, việc chào bán riêng lẻ của Techcombank sẽ làm suy giảm đáng kể tỷ lệ sở hữu của các cổ đông hiện hữu nói chung và các cán bộ quản lý cấp cao nói riêng.

Bán trái phiếu tiếp tục là mảng đem lại lợi nhuận lớn cho TCBS trong quý III

Techcombank sắp rón vốn tới 10.000 tỷ đồng vào TCBS - Ảnh 1.

Kết quả SXKD 3 quý trong năm 2022

Trong quý III/2022, TCBS ghi nhận Doanh thu hoạt động quý III của TCBS giảm 15% so với cùng kỳ, về mức 1.183 tỷ đồng. Lãi sau thuế đạt gần 580 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ. Đà sụt giảm này đến từ kết quả kém hơn cùng kỳ ở mảng môi giới và bảo lãnh phát hành. Bán trái phiếu tiếp tục là mảng đem lại lợi nhuận lớn cho TCBS. Lãi bán trái phiếu quý III đạt hơn 265 tỷ đồng đồng, lỗ bán trái phiếu chỉ ở mức 6 tỷ đồng. Tuy vậy, so với cùng kỳ, lợi nhuận từ mảng này vẫn giảm khoảng 12%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, TCBS đạt 2.193 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản TCBS tại ngày 30/09 gần 29.000 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Dư nợ cho vay chiếm một nửa tổng tài sản, ở mức 15.2000 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.


Phương Thảo