Thái Nguyên ký kết hợp đồng 3 bên về dịch vụ tư vấn chuyển đổi số

18/03/2021 10:36 GMT+7
Tại buổi ký kết, đại diện 2 đơn vị tư vấn là Công ty CP Công nghệ viễn thông Sài Gòn và Công ty Tư vấn chiến lược Roland Berger Pte. Ltd (Đức) đã ký kết hợp đồng tài trợ dịch vụ tư vấn với tổng kinh phí hơn 5,7 tỷ đồng.

Ngày 16/3, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng tài trợ dịch vụ tư vấn chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 giữa 3 bên là Sở TT&TT Thái Nguyên, Công ty CP Công nghệ viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL) và Công ty Tư vấn chiến lược Roland Berger Pte. Ltd (Đức).

Theo đó, SAIGONTEL là đơn vị hỗ trợ lập kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên đã lựa chọn Công ty Tư vấn chiến lược Roland Berger (đơn vị tư vấn đã thực hiện thành công nhiều dự án chuyển đổi số trong khu vực và thế giới) làm đơn vị tư vấn đồng hành cùng SAIGONTEL và tỉnh Thái Nguyên thực hiện chiến lược chuyển đổi số.

Thái Nguyên ký kết hợp đồng 3 bên về dịch vụ tư vấn chuyển đổi số - Ảnh 1.

Buổi lễ ký kết hợp đồng về tài trợ dịch vụ tư vấn chuyển đổi số giữa 3 đơn vị (Ảnh: Thu Hà)

Tại buổi ký kết, đại diện 2 đơn vị tư vấn đã ký kết hợp đồng tài trợ dịch vụ tư vấn với tổng kinh phí hơn 5,7 tỷ đồng gồm 3 mô đun: Đánh giá hiện trạng lộ trình chuyển đổi số của tỉnh Thái Nguyên nhằm làm căn cứ xây dựng tầm nhìn, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong giai đoạn tới; Chiến lược chuyển đổi số trong đó xác định mục tiêu, tầm nhìn, giải pháp phát triển nền tảng cho chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; Lộ trình chuyển đổi số và thực hiện. 

Việc ký kết nhằm thực hiện hiệu quả Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" và Nghị quyết số 01-NQ/TU về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

 

Hà Thanh