Thái Nguyên: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 158 tỷ trong 2 tháng đầu năm

16/03/2021 10:50 GMT+7
Tính từ đầu năm đến cuối tháng 2/2021, toàn tỉnh Thái Nguyên đã giải ngân được trên 158 tỷ đồng, đạt gần 3,6% kế hoạch được giao trong cả năm.

Theo thông tin từ Sở Kế hoạch - Đầu tư Thái Nguyên, từ đầu năm đến cuối tháng 2/2021, toàn tỉnh Thái Nguyên giải ngân được trên 158,2 tỷ đồng, đạt gần 3,6% số vốn đã giao trong kế hoạch tổng vốn đầu tư công được giao cả năm, trong đó mức chung cả nước đạt trên 5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Cụ thể, vốn ngân sách địa phương cân đối đạt 115 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương đạt 43,2 tỷ đồng, riêng vốn ODA chưa thực hiện giải ngân.

Thái Nguyên: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 158 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm - Ảnh 1.

Dự án Đường vành đai V sử dụng vốn đầu tư công đang trong giai đoạn hoàn thiện (Ảnh: Trần Quyền)

Căn cứ kế hoạch Chính phủ giao và Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh Thái Nguyên về kế hoạch đầu tư công năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, theo đó, tổng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh được giao năm nay là 4.847,7 tỷ đồng (hiện đã giao 4.443,1 tỷ đồng). 

Trong đó, vốn ngân sách địa phương cân đối là trên 3.715,4 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương là 1.132,3 tỷ đồng. 

Đối với vốn ngân sách địa phương phân cấp cho cấp huyện, Sở Kế hoạch - Đầu tư Thái Nguyên đã có văn bản thông báo vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và hướng dẫn triển khai kế hoạch năm 2021. Về cơ bản, việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đảm bảo đúng tiến độ và quy định, tạo thuận lợi cho công tác thanh toán.

 

Hà Thanh