Thanh Hoá: Mía đường Lam Sơn báo lãi ròng giảm 71% trong quý II/2020-2021

01/02/2021 10:12 GMT+7
Phía Mía đường Lam Sơn cho biết, nguyên nhân lợi nhuận trong quý giảm do giảm phần doanh thu của công ty con đã thoái vốn.

Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (HOSE: LSS) đã công bố báo cáo tài chính quý II cho niên độ tài chính 2020-2021 ( niên độ tài chính tính từ ngày 1/7/2020-30/6/2021) với doanh thu thuần đạt 353 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm 2019. Trong kỳ, giá vốn bán hàng giảm 20%, tương ứng 330 tỷ đồng giúp lợi nhuận gộp đạt gần 23 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính cũng giảm 84% xuống 1 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm từ 11 tỷ đồng xuống 2 tỷ đồng; Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp được tiết giảm tốt, chỉ còn 7 tỷ đồng và 14 tỷ đồng, lần lượt giảm 52% và 14%.

Chốt quý, Mía đường Lam Sơn báo lãi trước thuế 3 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ; lãi sau thuế 2 tỷ đồng, giảm 71%.

Mía đường Lam Sơn: Cổ phiếu tăng mạnh, lãi ròng giảm 71% trong quý II/2021 - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính LSS

Phía LSS cho biết, nguyên nhân lợi nhuận trong quý giảm do giảm phần doanh thu của công ty con đã thoái vốn.

Lũy kế 6 tháng đầu cho niên độ tài chính 2020-2021 Mía đường Lam Sơn ghi nhận doanh thu thuần đạt 503 tỷ đồng, giảm so cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4 tỷ đồng, lần lượt giảm 47% và 42%.

Được biết, niên độ tài chính này LSS đặt kế hoạc doanh thu hơn 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 220 tỷ đồng, với kết quả trên, doanh nghiệp chỉ mới thực hiện được 23% doanh thu và còn cách xa chỉ tiêu lợi nhuận. 

Mía đường Lam Sơn: Cổ phiếu tăng mạnh, lãi ròng giảm 71% trong quý II/2021 - Ảnh 2.

Tính tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Mía đường Lam Sơn đạt 2.322 tỷ đồng, tăng hơn 5% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng 17,14%; tài sản ngắn hạn tăng 1.418% do tăng chi phí trả trước; tài sản dài hạn tăng 1,2%.

Đáng chú ý, trên thị trường, vừa qua cổ phiếu LSS đã có những phiên tăng mạnh. Cụ thể, cổ phiếu LSS của Mía đường Lam Sơn cũng nhảy vọt gần 2 lần, hiện giao dịch tại mức 10.000 đồng/cp so với mức 6.000 đồng/cp hồi đầu năm 2021

Mới đây, LSS đã công bố thông tin về việc bán cổ phiếu quỹ. Theo đó Mía đường Lam Sơn quyết định đưa toàn bộ hơn 3 triệu cổ phiếu quỹ ra bán để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh, thỏa thuận với khoảng giá từ 12.000 đến 13.000 đồng.

Đây là số cổ phiếu quỹ Mía đường Lam Sơn mua vào giai đoạn từ 10/1 đến 8/2/2018. Lúc đó công ty đăng ký mua 6 triệu cổ phiếu quỹ nhưng chỉ mua được hơn 3 triệu cổ phiếu với mức giá bình quân 10.922 đồng/cổ phiếu.

Q.D