Thành lập Kho bạc Nhà nước thành phố Thủ Đức

28/01/2021 06:30 GMT+7
Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định số 80/QĐ-BTC về việc thành lập Kho bạc Nhà nước thành phố Thủ Đức trực thuộc Kho bạc Nhà nước TP. HCM.

Theo đó, Kho bạc Nhà nước Thủ Đức trực thuộc Kho bạc Nhà nước TPHCM trên cơ sở hợp nhất Kho bạc Nhà nước Quận 2, Kho bạc Nhà nước Quận 9 và Kho bạc Nhà nước Thủ Đức kể từ ngày 25/1/2021.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước thành phố Thủ Đức thực hiện theo quyết định hiện hành của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước quy định.

Địa điểm Kho bạc Nhà nước Thủ Đức tại số 12 đường số 6, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức.

Thành lập Kho bạc Nhà nước thành phố Thủ Đức - Ảnh 1.

Địa điểm Kho bạc Nhà nước Thủ Đức tại số 12 đường số 6, phường Linh Chiểu, TP Thủ Đức.

 Người kinh doanh tại thành phố Thủ Đức chuyển đổi hóa đơn như thế nào? 

Theo Cục Thuế Tp.HCM, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện để thành lập thành phố Thủ Đức và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc Tp.HCM theo Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 sẽ làm thay đổi hàng loạt địa chỉ của các doanh nghiệp trên địa bàn Tp.HCM do thay đổi tên đơn vị hành chính.

Tuy nhiên, mục tiêu của Cục Thuế Tp.HCM là để việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của người nộp thuế, các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Tp.HCM.

Theo đó, Cục Thuế Tp.HCM hướng dẫn cụ thể như sau: kể từ khi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cơ quan có thẩm quyền chuyển đổi thông tin địa chỉ trụ sở theo đơn vị hành chính mới (hoặc kể từ ngày bộ máy hành chính nhà nước TP Thủ Đức sẽ chính thức hoạt động - ngày 7/2/2021) các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn có thay đổi tên đơn vị hành chính thực hiện ghi thông tin địa chỉ và không phải gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (TB04/AC) đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC).

Các tổ chức kinh doanh sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử phải chủ động cài đặt phần mềm thay đổi chỉ tiêu địa chỉ trên hóa đơn, chứng từ theo tên đơn vị hành chính mới; đối với hóa đơn đặt in thì thực hiện gạch bỏ thông tin đơn vị hành chính cũ, đóng dấu thông tin đơn vị hành chính mới trên các hóa đơn đặt in đã in sẵn thông tin địa chỉ để tiếp tục sử dụng.

Đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế thì thực hiện gạch bỏ thông tin đơn vị hành chính cũ, đóng dấu thông tin đơn vị hành chính mới trên các hóa đơn đã đóng dấu sẵn thông tin địa chỉ trên hóa đơn để tiếp tục sử dụng hoặc xóa bỏ để mua quyển hóa đơn mới.

PV