Thành Thành Công Biên Hòa: Lãi trước thuế 504 tỷ đồng, dành hơn 293 tỷ đồng chia cổ tức niên độ 2019-2020

19/10/2020 09:52 GMT+7
Nếu so với kế hoạch đề ra (10.903 tỷ đồng doanh thu và 430 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế) thì kết thúc năm 2019-2020 Thành Thành Công Biên Hòa đã vượt 18% kế hoạch doanh thu và vượt 17% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Ngày 28/10 tới đây Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa (HoSE: SBT) sẽ tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020-2021. Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 13/10 vừa qua. Năm tài chính của Thành Thành Công Biên Hòa bắt đầu từ 1/7 và kết thúc vào 30/6 năm sau.

Lãi trước thuế 504 tỷ đồng, vượt 17% kế hoạch năm 2019 Năm 2019-2020 được xem là năm thành công của Thành Thành Công Biên Hòa khi doanh thu đạt 12.850 tỷ đồng, tăng trưởng 18,4% so với năm trước đó.

Trong khi đó chi phí giá vốn chỉ tăng 14,6% nên lợi nhuận gộp thu được đạt 1.403 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 10,9%. Lợi nhuận trước thuế đạt 504 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 43,5% so với cùng kỳ, lên mức 372 tỷ đồng.

Thành Thành Công Biên Hòa: Lãi trước thuế 504 tỷ đồng, dành hơn 293 tỷ đồng chia cổ tức niên độ tài chính 2019-2020 - Ảnh 1.

Thành Thành Công Biên Hòa (SBT): Lãi trước thuế 504 tỷ đồng, dành hơn 293 tỷ đồng chia cổ tức niên độ tài chính 2019-2020

Nếu so với kế hoạch đề ra (10.903 tỷ đồng doanh thu và 430 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế) thì kết thúc năm 2019-2020 Thành Thành Công Biên Hòa đã vượt 18% kế hoạch doanh thu và vượt 17% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Công ty cho biết, năm 2020 dù khó khăn, nhưng đây cũng là năm đầu tiên ngành đường Việt Nam mở cửa theo nội dung hiệp định ATIGA, nên công ty đã hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.

Về sản lượng, sản lượng mía ép trong năm tài chính vừa qua đạt 1.838 ngàn tấn, giảm 20% so với năm trước đó. Sản lượng đường xuất đạt 608 ngàn tấn, tăng 12% so với cùng kỳ. Sản lượng đường tiêu thụ đạt 1.056 ngàn tấn, tăng trưởng 41% so với năm tài chính 2018-2019.

Với kết quả đạt được, Thành Thành Công Biên Hòa trình phương án dành hơn 293 tỷ đồng chia cổ tức niên độ tài chính 2019-2020 bằng tiền hoặc/và cổ phiếu cho cổ đông tỷ lệ 5%.

Đặt mục tiêu tăng trưởng 31% lợi nhuận trước thuế trong năm 2020-2021 Năm tài chính 2020-2021 Thành Thành Công Biên Hòa đặt mục tiêu đạt 14.358 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 662 tỷ đồng.

Kế hoạch này đã tăng lần lượt 11,7% về doanh thu và 31,3% về lợi nhuận thực hiện được so với năm 2019-2020.

Thành Thành Công Biên Hòa cũng đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận, trong đó ngoài trích các quỹ theo quy định, công ty dự định chia cổ tức tỷ lệ từ 6% đến 8%.

Ngoài ra, công ty cũng dự định chia cổ tức cho nhóm cổ phiếu ưu đãi với mức cố định 5,5%/năm trong 1,5 năm đầu tiên và các năm tiếp theo theo thỏa thuận nhưng không vượt quá 12%/năm (đã bao gồm cả cổ tức trả trước đó).

Bên cạnh đó, HĐQT công ty dự kiến trình đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Theo đó Thành Thành Công Biên Hòa dự kiến phát hành số cổ phiếu dưới 20% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành để chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư.

Các nhà đầu tư lựa chọn theo tiêu chí có đủ các tiêu chí như bày tỏ thiện chí hợp tác trong đàm phán mua cổ phần, là các nhà đầu tư chiến lược, không có xung đột về lợi ích với chiến lược phát triển của công ty, đồng thời muốn gắn bó lợi ích lâu dài với sự phát triển của công ty.

Quang Dân