Thành Thành Công - Biên Hòa sẽ mua gần 42% cổ phần Xuất nhập khẩu Tân Định

21/08/2019 06:43 GMT+7
Ngày 19/8, Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua kế hoạch mua lại 41,65% cổ phần của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tân Định (Tadimex) và phát hành 2.400 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi.

Mua 41,65% cổ phần của Tadimex

Theo đó, Hội đồng Quản trị SBT đã thông qua việc đầu tư mua lại 2.082.900 cổ phần, chiếm 41,65% của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tân Định (Tadimex).

Giá mua dự kiến sẽ dựa trên cơ sở giá thị trường và báo cáo thẩm định giá của cơ quan có thẩm quyền.Sau khi hoàn thành giao dịch, Tadimex sẽ trở thành Công ty liên kết của SBT.

Tadimex hiện là Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, sở hữu danh mục dự án ở những vị trí đắc địa.

TTC Sugar cho rằng, trong bối cảnh thị trường bất động sản thu hút vốn đầu tư mạnh mẽ, đặc biệt là vốn FDI, việc đầu tư vào Tadimex có thể xem là một quyết định mang tính dài hạn giúp Công ty gia tăng tài sản tích lũy và đa dạng hóa nguồn thu và lợi nhuận.

Phát hành 2.400 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Trong đợt lấy ý kiến cổ dông bằng văn bản lần này, SBT cũng đã trình lên phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi bằng VNĐ theo phương thức phát hành riêng lẻ để tái cấu trúc tài chính theo hướng lành mạnh hơn, tiếp tục giảm nợ ngắn hạn, chuyển dịch cơ cấu vốn theo hướng dài hạn và an toàn, đảm bảo nguồn lực tài chính ổn định, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các nhà đầu tư chiến lược đã tham gia mua cổ phần của Công ty.

SBT dự kiến phát hành 2.400 trái phiếu chuyển đổi với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn tối thiểu là 3 năm, lãi suất được thỏa thuận cụ thể với nhà đầu tư, và dự kiến thu về 2.400 tỷ đồng.

Dự kiến, trái phiếu được quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ thành cổ phiếu phổ thông sau 1 năm kể từ thời điểm hoàn tất phát hành.

Các vấn đề liên quan đến giá chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi, thời điểm chuyển đổi, điều chỉnh giá chuyển đổi (chống pha loãng) và các vấn đề khác liên quan đến việc chuyển đổi trái phiếu sẽ do Hội dồng Quản trị quyết định. Việc tìm kiếm và hợp tác với nhà dầu tư chiến lược là một trong những trọng tâm hàng đầu trong chiến lược phát triển của Công ty hiện nay.

Bổ sung thêm 11 ngành nghề

Cũng trong đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần này, SBT thông qua các vấn đề: (1) Bổ sung ngành nghề kinh doanh; Mua lại cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi đã được Công ty phát hành theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/10/2018 của Đại hội đồng Cổ đông; (4) Sửa đổi, bổ sung điều lệ.

Theo đó, SBT xin bổ sung 11 ngành nghề mới, chủ yếu thuộc lĩnh vực chăn nuôi và trồng trọt các cây trồng khác ngoài mía, qua đó nâng tổng ngành nghề kinh doanh lên 42.

Dự kiến tới niên độ 2020 - 2021, cơ cấu doanh thu của các sản phẩm cạnh đường - sau đường sẽ tăng lên và chiếm 30% tổng doanh thu so với 15% của niên độ 2018 - 2019.

Hiện tại, SBT đang trong quá trình đàm phán để thực hiện liên kết và hợp tác với một số doanh nghiệp trong khu vực châu Á về lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi nhằm tận dụng lợi thế sẵn có các bên để gia tăng lợi nhuận cho công ty. 

Công ty cũng đã xin ý kiến sửa đổi, bổ sung điều lệ cũng như việc mua lại cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi, là bước chuẩn bị cho việc hợp tác với các nhà đầu tư trong dài hạn nhằm hỗ trợ công ty trong việc hoạch định, quản trị vốn cũng như phương thức vận hành và hoạt động kinh doanh, đặc biệt khi ngưỡng cửa ATIGA đang tới gần.

Ngoài ra, công ty cũng trình thông qua đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thùy Vân, Thành viên Hội đồng Quản trị. Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị mới trong kỳ Đại hội đồng Cổ đông gần nhất với tiêu chí bầu cử, ứng cử sẽ là các chuyên gia trong việc phát triển chuỗi sản phẩm nông nghiệp để phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của công ty.

(Báo Đầu Tư)