Thị giá cổ phiếu bị doanh nghiệp cùng ngành bỏ xa dù Bảo hiểm Hàng không thoát lỗ quý IV

09/02/2022 16:08 GMT+7
Nhờ lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng 22% so với cùng kỳ, CTCP Tổng Bảo hiểm Hàng không (UPCoM: AIC) thoát lỗ quý IV/2021. Thị giá cổ phiếu bị các doanh nghiệp cùng ngành “bỏ xa”.

CTCP Tổng Bảo hiểm Hàng không (VNI - UPCoM: AIC) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021.

Theo đó, trong quý này AIC ghi nhận hơn 489 tỷ đồng doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tăng 35% so với cùng kỳ. 

Tuy nhiên, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng tới 55%, lên 582 tỷ đồng, khiến cho AIC lỗ gộp gần 93 tỷ đồng từ hoạt động này trong quý IV (cùng kỳ năm ngoái lỗ gộp 12 tỷ đồng).

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính ghi nhận trong kỳ đạt gần 187 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ chủ yếu là do lãi từ kinh doanh chứng khoán. 

Kết quả, AIC thoát lỗ trong quý IV với lãi trước thuế 4,12 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ năm 2020.

Bảo hiểm Hàng không thoát lỗ quý IV, cổ phiếu “bét” ngành - Ảnh 1.

Báo cáo tài chính quý IV/2021 của CTCP Tổng Bảo hiểm Hàng không (VNI - UPCoM: AIC).

Lũy kế cả năm, Bảo hiểm Hàng không lãi trước thuế gần 19 tỷ đồng, tăng trưởng 56% so với năm 2020. Nguyên nhân, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng trưởng 113% (do tốc độ tăng doanh thu thuần cao hơn chi phí), đồng thời lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng 7%, mang về cho AIC 247 tỷ đồng.

Bảo hiểm Hàng không thoát lỗ quý IV, cổ phiếu “bét” ngành - Ảnh 2.

Báo cáo tài chính quý IV/2021 của CTCP Tổng Bảo hiểm Hàng không (VNI - UPCoM: AIC).

Năm 2021, Bảo hiểm Hàng không đặt mục tiêu tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 2.450 tỷ đồng, tăng 40% so với thực hiện năm 2020. Tuy nhiên, AIC lại dự kiến lợi nhuận sau thuế giảm 14%, còn gần 9 tỷ đồng. Như vậy, với 16,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, Bảo hiểm Hàng không đã vượt 81% mục tiêu lợi nhuận đã đề ra theo kế hoạch.

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của Bảo hiểm Hàng không đạt xấp xỉ 3.469 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm, chủ yếu do khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn lần lượt tăng 22% và 120%.

Ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền giảm trên 30%, xuống còn gần 220 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Bảo hiểm Hàng không tại thời điểm cuối năm đạt 2.418 tỷ đồng, tương ứng tăng 28% sau 1 năm, chiếm 70% tổng nguồn vốn.

Bảo hiểm Hàng không thoát lỗ quý IV, cổ phiếu “bét” ngành - Ảnh 3.

Cổ phiếu AIC của Bảo hiểm Hàng không đang giao dịch quanh mức 14.000 đồng/cp – mức giá thấp nhất trong các cổ phiếu nhóm ngành bảo hiểm. (Ảnh: VNI)

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu AIC của Bảo hiểm Hàng không đang giao dịch quanh mức 14.000 đồng/cp – mức giá thấp nhất trong các cổ phiếu nhóm ngành bảo hiểm. Như vậy, trong vòng hơn 1 tháng qua thị giá của AIC đã "bốc hơi" trên 10% (tính theo giá chốt phiên ngày 4/1/2022).

Huyền Anh