Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Tỷ lệ nợ xấu cho vay đóng tàu 67,26%, Bình Định lên tới 98%

18/07/2022 10:16 GMT+7
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, tỷ lệ nợ xấu cho vay đóng tàu ở mức 67,26% tính đến cuối quý I/2022. Trong đó có tới 23/27 tỉnh, thành phố có tỷ lệ nợ xấu cao trên 50%, thậm chí như tại Bình Định tỷ lệ nợ xấu là 98%.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng vừa có trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội nêu tại phiếu chất vấn số 75/PCVK3-GS liên quan đến chính sách phát triển thủy sản.

Nợ xấu cho vay đóng tàu lên tới 67,26%, thậm chí Bình Định tỷ lệ nợ xấu là 98%

Đề cập tại văn bản trả lời, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết: Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản (Nghị định 67), Ngân hàng Nhà nước đã ban hành các Thông tư hướng dẫn triển khai và nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các ngân hàng thương mại và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 28 tỉnh, thành phố ven biển đẩy mạnh triển khai thực hiện, làm tốt công tác tuyên truyền chính sách.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Tỷ lệ nợ xấu cho vay đóng tàu 67,26%, Bình Định lên tới 98% - Ảnh 1.

Nợ xấu cho vay đóng tàu lên tới 67,26%. (Ảnh: DT)

Kết quả, từ năm 2014 đến ngày 31/12/2017 (thời điểm dừng thực hiện ký kết mới hợp đồng cho vay đóng mới, nâng cấp tàu), các ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng đối với ngư dân để cho vay đóng mới, nâng cấp 1.177 tàu (chiếm 45,2% tổng số tàu cần đóng mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân bổ cho các địa phương giai đoạn 2014 – 2020).

Theo đó, tổng số tiền cam kết cho vay đạt trên 11.700 tỷ đồng. Đến cuối quý I/2022, tổng dư nợ cho vay theo Chương trình là 9.482 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tỷ lệ nợ xấu theo Chương trình là 67,26%. Trong đó có tới 23/27 tỉnh, thành phố có tỷ lệ nợ xấu cao trên 50%, thậm chí như tại Bình Định tỷ lệ nợ xấu là 98%.

Ngược lại, trong số 28 tỉnh, thành phố ven biển, thành phố Hồ Chí Minh không phát sinh dự nợ cho vay theo Nghị định 67.

Trước thực trạng đó, để hạn chế nợ xấu phát sinh và hỗ trợ ngư dân trong quá trình vay, trả nợ ngân hàng, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chỉ đạo 4 ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 27 tỉnh, thành phố ven biển thực hiện rà soát, đánh giá, phân loại thực trạng, hiệu quả hoạt động của từng khách hàng vay vốn theo Nghị định 67.

Bên cạnh đó, theo dõi nợ quá hạn, nợ xấu theo từng loại nguyên nhân; tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để xác định rõ nguyên nhân chủ tàu không trả nợ vay đúng hạn để có hướng xử lý cụ thể, hiệu quả đối với từng trường hợp.

Ngân hàng Nhà nước cũng đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại thực hiện các biện pháp hỗ trợ khách hàng trong trường hợp ngư dân gặp khó khăn chưa trả được nợ vay khi đến hạn như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ; ưu tiên thu nợ gốc trước, nợ lãi sau; tạo điều kiện hỗ trợ ngư dân có nhu cầu chuyển đổi chủ tàu do không đủ năng lực tiếp tục đánh bắt,….

Ngân hàng Nhà nước đã nhiều lần báo cáo Chính phủ

Đối với những khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền xử lý của các Bộ, ngành, đơn vị khác làm ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của ngư dân (như tàu đóng mới kém chất lượng, năng lực khai thác yếu kém, ngư trường khai thác không thuận lợi, chính sách bảo hiểm chưa hiệu quả, chuyển đổi nghề khai thác,…), Ngân hàng Nhà nước đã kịp thời nắm bắt và nhiều lần báo cáo Thủ tướng Chính phủ, tổng hợp gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính để xem xét xử lý, đồng thời đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách để đảm bảo hiệu quả triển khai chương trình.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Tỷ lệ nợ xấu cho vay đóng tàu 67,26%, Bình Định lên tới 98% - Ảnh 3.

Ngân hàng Nhà nước đã kịp thời nắm bắt và nhiều lần báo cáo Thủ tướng Chính phủ về khó khăn cho vay đóng tàu theo nghị định 67. (Ảnh: DT)

Để xử lý những tồn tại, vướng mắc hiện nay, đặc biệt là hỗ trợ ngư dân khai thác thủy sản hiệu quả hơn, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho rằng, cần triển khai đồng bộ các giải pháp với sự phối hợp của nhiều Bộ, ngành, địa phương.

Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương phối hợp các đơn vị có liên quan sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách theo Nghị định 67.

Các Bộ, ngành, địa phương thực hiện rà soát lại nguồn thủy sản, ngư trường, quy hoạch phát triển tàu cá, hướng dẫn ngư dân tổ chức lại sản xuất để phát triển bền vững.

Đồng thời, đẩy mạnh triển khai các chính sách hỗ trợ bảo hiểm, hỗ trợ tiền dầu, duy tu, bảo dưỡng.

Huyền Anh