Thu nhập khác tăng đột biến, Địa ốc Sài Gòn (SGR) báo lãi quý IV gấp 5 lần cùng kỳ

27/01/2024 10:26 GMT+7
Luỹ kế cả năm 2023, Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (HoSE: SGR) đã vượt hơn 6% kế hoạch lợi nhuận sau điều chỉnh. Nếu SGR chưa điều chỉnh giảm kế hoạch từ 315 tỷ xuống 99 tỷ đồng thì Công ty mới chỉ thực hiện được hơn 33% kế hoạch này.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, Địa ốc Sài Gòn ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 52,1 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp giảm từ 57,6 tỷ xuống còn hơn 30 tỷ đồng kéo theo biên lợi nhuận gộp trong quý giảm từ 61,1%, về 57,7%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh lên 3,7 lần, từ 12,6 tỷ lên hơn 47,7 tỷ đồng và thu nhập khác tăng tới gần 24 lần từ 665 triệu đồng lên 16,6 tỷ đồng. 

Thu nhập khác tăng đột biến, Địa ốc Sài Gòn (SGR) báo lãi quý IV gấp 5 lần cùng kỳ- Ảnh 1.

Doanh thu hoạt động tài chính trong quý IV/2023

Theo thuyết minh, Địa ốc Sài Gòn cho biết: doanh thu tài chính đột biến do ghi nhận doanh thu tài chính khác 40,6 tỷ đồng so với cùng kỳ ghi nhận gần 6 tỷ đồng; thu nhập khác tăng do ghi nhận các khoản khác 16,68 tỷ đồng so với cùng kỳ 0,67 tỷ đồng, tức tăng 16 tỷ đồng.

Cùng với đó, Địa ốc Sài Gòn cắt giảm chi phí quản lý doanh nghiệp từ 49 tỷ đồng xuống còn hơn 15 tỷ đồng, tương ứng giảm 69%.mặc dù chi phí lãi vay hơn 9 tỷ đồng và chi phí bán hàng 247 triệu đồng, lần lượt tăng 24% và 292% nhưng không đáng kể vì đều ở mức thấp.

Cuối cùng, Địa ốc Sài Gòn ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế đạt 69,5 tỷ và 55,4 tỷ đồng; đều gấp gần 5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập khác tăng đột biến, Địa ốc Sài Gòn (SGR) báo lãi quý IV gấp 5 lần cùng kỳ- Ảnh 2.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023

Luỹ kế cả năm 2023, Địa ốc Sài Gòn ghi nhận doanh thu đạt 99,1 tỷ đồng, giảm 84,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 105,1 tỷ đồng, giảm 51,3%.

Như vậy, với kết quả lãi trên, Địa ốc Sài Gòn chỉ hoàn thành 33,4% so với kế hoạch lãi đầu năm là 315 tỷ đồng (chưa điều chỉnh) nhưng hoàn thành tới 106,2% so với kế hoạch lãi 99 tỷ đồng vừa điều chỉnh (Công ty điều chỉnh giảm lãi từ dự kiến đạt 315 tỷ đồng về 99 tỷ đồng).

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Saigonres gần 2.052 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với đầu năm, tập trung phần lớn ở dạng tài sản ngắn hạn với gần 1.660 tỷ đồng, chiếm 81%. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 946,3 tỷ đồng, chiếm 46,1% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 654,5 tỷ đồng, chiếm 31,9% tổng tài sản; và các khoản mục khác.

Về phần nguồn vốn, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 12,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 37,76 tỷ đồng, lên 349,97 tỷ đồng và chiếm 17,1% tổng nguồn vốn

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/1, cổ phiếu SGR tăng 600 đồng, lên 20.000 đồng/cổ phiếu.

Phương Thảo
Cùng chuyên mục