Rạng Đông (RAL) lãi tới 1,6 tỷ đồng mỗi ngày

26/01/2024 11:42 GMT+7
Luỹ kế cả năm 2023, Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (HoSE: RAL) đã vượt 36% kế hoạch về doanh thu và vượt 69% kế hoạch lợi nhuận.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2023, Rạng Đông ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.374 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2022. Giá vốn hàng bán tăng 25% lên 2.697 tỷ đồng khiến cho biên lợi nhuận giảm từ 23% xuống còn 20%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh, từ hơn 16 tỷ xuống còn vỏn vẹn hơn 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí tài chính giảm 22%, hơn 29 tỷ đồng (chủ yếu là chi phí lãi vay, gần 26 tỷ đồng). Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 44% với trên 44 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí bán hàng có mức tăng khá lớn, lên đến 43%.

Kết quả, Rạng Đông ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ 7% so với cùng kỳ và đạt 194,5 tỷ đồng.

Rạng Đông (RAL) lãi tới 1,6 tỷ đồng mỗi ngày- Ảnh 1.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023

Luỹ kế cả năm 2023, doanh thu thuần của Rạng Đông đạt 8.316 tỷ đồng, tăng 20% so kết quả thực hiện được năm 2022. Lợi nhuận trước thuế tăng 2%, đạt 618 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 584 tỷ đồng, tăng 20% - Với mức lợi nhuận này, tính trung bình, Rạng Đông báo lãi khoảng 1,6 tỷ đồng mỗi ngày.

Rạng Đông (RAL) lãi tới 1,6 tỷ đồng mỗi ngày- Ảnh 2.

Lợi nhuận sau thuế của Rạng Đông kể từ khi niêm yết tới nay

Năm 2023, Bóng đèn Rạng Đông đặt mục tiêu doanh thu 6.100 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 366 tỷ đồng. Như vậy, RAL đã vượt 36% kế hoạch về doanh thu và 69% kế hoạch về lợi nhuận.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Rạng Đông đạt 7.783 tỷ đồng, tăng 16% so với thời điểm đầu năm (6.716 tỷ đồng). Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản của Rạng Đông với 5.252 tỷ đồng, chiếm 67%; sau đó là hàng tồn kho với 1.267 tỷ đồng, chiếm hơn 16%. Khoản tiền và tương đương tiền 802 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm và chiếm hơn 10% tổng giá trị tài sản (chủ yếu là 797 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng).

Nợ phải trả của Rạng Đông là 4.809 tỷ đồng, tăng gần 800 tỷ đồng, tương đương 17% so với thời điểm đầu năm, trong đó chủ yếu là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 26/1, giá cổ phiếu RAL đang ở mức 115.100 đồng/cổ phiếu.Phương Thảo
Cùng chuyên mục